Raad van kinderen adviseert ‘bazen’ van FrieslandCampina over een duurzame melkveehouderij

18 mei 2017

Wat kan FrieslandCampina doen om zijn leden-melkveehouders te stimuleren duurzamer te werken op de boerderij? Deze vraag kreeg de raad van kinderen van FrieslandCampina, een groep 7 en 8 klas van basisschool De Bolster in Amersfoort, begin dit jaar voorgelegd. Na een uitgebreid onderzoek presenteerden de kinderen op 16 mei hun bevindingen aan de ‘bazen’ van FrieslandCampina. De bijeenkomst werd voorgezeten door Laurentien van Oranje, oprichter van de Missing Chapter Foundation (MCF) en initiatiefnemer van dit project.

De raad van kinderen bezocht eerder een melkveebedrijf van de familie Kuijer in Soest, een van de leden-melkveehouders van FrieslandCampina. Tijdens dit bezoek stelden de kinderen volop vragen over duurzame energie, verzorging van de koe, mestoverschot en CO2-uitstoot. Deskundigen van FrieslandCampina hielpen bij het beantwoorden van de vragen. De antwoorden werden meegenomen in de aanbevelingen aan FrieslandCampina.

Vindingrijk

Eén van de aanbevelingen om leden-melkveehouders te stimuleren duurzamer te werken op de boerderij, was de installatie van een zogenoemde waterzuiveringszandloper dat regenwater opvangt en zuivert en dat als alternatief voor kraanwater aan de koeien gegeven wordt. Ook het investeren in windmolens op zee en het omzetten van mest in biogas als brandstof voor de melkwagens behoorde tot de vindingrijke aanbevelingen. “We hebben op de boerderij al een boel zonnepanelen zien liggen, maar het rendement van zonnepanelen ligt niet zo hoog als dat van windmolens. De investering heb je binnen 8 tot 11 maanden terugverdiend”, licht Nora van de raad van kinderen toe. Tot slot had de raad van kinderen ideeën over de perfecte stal die is uitgerust met ligbedden, borstels, een melkrobot, voldoende licht en ventilatie en waar klassieke muziek wordt afgespeeld. “Alle ingrediënten voor een goede zorg voor de koe, want dat levert uiteindelijk het meeste en de beste melk op”, aldus de kinderen.

Presenteren van de bevindingen

Volwassenen pushen

“Ik word het meest getroffen door de vanzelfsprekendheid waarmee kinderen zeggen dat duurzaamheid zo urgent is. Als volwassenen gaan we meteen aan het rekenen”, aldus Frans Keurentjes, voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. Het duiden van de urgentie, het zorgen voor de nodige waardering en het delen van de goede verhalen zijn dé sleutels tot het creëren van een duurzame beweging.

“Jullie moeten blijven pushen, dat hebben wij volwassenen soms nodig”, voegde Roelof Joosten, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V. eraan toe. “Het is jullie toekomst en het inspireert mij om nog harder aan de kar te trekken. Ik ben blij met jullie ideeën en wij gaan ermee aan de slag.”

“Jullie moeten blijven pushen, dat hebben wij volwassenen soms nodig” – Roelof Joosten

CEO Roelof Joosten in gesprek met de kinderen

Samenwerking

Het is de tweede keer dat FrieslandCampina een Raad van Kinderen heeft gevraagd om mee te denken. Eerder kreeg FrieslandCampina advies hoe mensen in Nederland geholpen konden worden om gezonder te leven. Sindsdien is de communicatie verbeterd, ook op de verpakkingen. FrieslandCampina is in 2014 is een driejarige samenwerking aangegaan met de Missing Chapter Foundation en UNICEF Nederland. Kern van de samenwerking is tweedelig: kinderen krijgen, via een zogenoemde Raad van Kinderen, een stem in maatschappelijke vraagstukken die bepalend zijn voor de toekomst en besluitvormers worden geïnspireerd door op een andere manier naar bestaande vraagstukken te kijken.