Productielocatie Friesland Foods Nijkerk nog geblokkeerd

1 juni 2008


Gevolgen acties DDB

Nadat zaterdagavond 31 mei de blokkades van de Friesland Foods productielocaties in Leeuwarden, Workum, Marum, Dronrijp en Varsseveld waren opgeheven is zaterdagnacht ook de blokkade van Gerkesklooster beëindigd. Alleen de productielocatie in Nijkerk is nu nog geblokkeerd.

Vanaf circa 00.00 uur zondagnacht is het melk ophalen weer op gang gekomen. Het melkvervoer kan nog op een ander tijdstip dan normaal plaatsvinden. Helaas is het Friesland Foods zaterdag niet gelukt om voor het melken zaterdagavond overal de melk op te halen. Hierdoor hebben circa 100 melkveehouders tegen hun wil in de melk moeten laten weglopen.

Berichten over de actuele situatie en het melkvervoer zullen op de website van Friesland Foods www.frieslandfoods.com worden gepubliceerd.

Sinds vrijdag 30 mei wordt door blokkades van de Dutch Dairymen Board (DDB) melkveehouders met tractoren de productielocatie van Friesland Foods in Nijkerk geblokkeerd. Zaterdag 31 mei zijn daar de productielocaties in Leeuwarden, Workum, Gerkesklooster, Marum, Dronrijp en Varsseveld bijgekomen. Hierdoor kon vanaf zaterdagavond 17.00 uur geen melk meer bij de leden worden opgehaald.

Tot zondag 10.00 uur hebben in totaal circa 350 van de in totaal 9.400 melkveehouders aangegeven dat zij de melk uit protest een keer of vaker niet willen leveren.