Piet Hilarides en Bas van den Berg verlaten executive board FrieslandCampina

Aanpassingen in aansturing FrieslandCampina

16 augustus 2017

Piet Hilarides en Bas van den Berg, beiden lid van de executive board van Koninklijke FrieslandCampina N.V. hebben, in goed overleg met de onderneming, besloten FrieslandCampina te verlaten per 31 december 2017.

FrieslandCampina heeft het voornemen de organisatie per 1 januari 2018 te vereenvoudigen in vier nieuw te vormen wereldwijde business groups: Consumer Dairy, Specialised Nutrition, Ingredients en Basic Dairy. Met de aanpassing van de organisatie wordt per 1 januari 2018 eveneens de aansturing van de onderneming aangepast. Het aantal leden van de executive board wordt teruggebracht naar twee personen: de chief executive officer en de chief financial officer. Een executive leadership team wordt opgericht dat bestaat uit de executive board aangevuld met de presidents van de business groups, van FrieslandCampina China en een aantal corporate functies.

Piet Hilarides heeft 23 jaar gewerkt voor de onderneming. Hij was onder meer lid van de concerndirectie van Campina. Na de fusie werd hij lid van de executive board van FrieslandCampina en chief operating officer van de business group Cheese, Butter & Milkpowder. In de afgelopen drie jaar was hij chief operating officer van de business group Consumer Products Asia, gevestigd in Singapore.

Bas van den Berg is in 1994 in dienst getreden. Hij was onder meer directeur van Campina Nederland. Na de fusie was hij managing director van Daily Fresh Products, van FrieslandCampina Malaysia, Singapore, Hong Kong en van FrieslandCampina Benelux. In 2015 werd hij lid van de executive board en chief operating officer van de business group Cheese, Butter & Milkpowder.

Frans Keurentjes, voorzitter van de raad van commissarissen: “Namens de raad van commissarissen bedank ik Piet Hilarides en Bas van den Berg voor hun toewijding, inzet en uitstekende bijdrage aan de ontwikkeling van FrieslandCampina. Piet heeft een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de succesvolle fusie van FrieslandCampina. Vanaf de start in 2009 was hij lid van de executive board. Onder zijn leiderschap heeft hij de activiteiten in de business group van Cheese, Butter & Milkpowder succesvol geïntegreerd en verder uitgebouwd. Met de business group FrieslandCampina Asia heeft hij sterke resultaatgroei gerealiseerd.
Bas heeft een belangrijke rol gespeeld in de profilering van FrieslandCampina in de Benelux en in een aantal Aziatische landen. In de afgelopen jaren was hij als lid van de executive board met verantwoordelijkheid voor Cheese, Butter & Milkpowder succesvol in de verwaarding van het toenemende melkvolume. Ik wens Piet en Bas het allerbeste voor de toekomst.”