Overeenstemming sociaal plan

10 juli 2015

Op 24 juni is er opnieuw een gesprek geweest tussen FrieslandCampina en de vakorganisaties over aanpassingen aan het Sociaal Plan. Afgesproken is vast te houden aan het huidige Sociaal Plan.

Aanvullende afspraken

Er zijn aanvullende afspraken gemaakt voor medewerkers die onder het Sociaal Plan vallen en die niet intern herplaatst kunnen worden. Om de mogelijkheden op de arbeidsmarkt voor deze medewerkers te vergroten worden transfercentra opgericht. In een transfercentrum werkt FrieslandCampina samen met bedrijven uit de regio en met lokale overheden.

Eenvoudiger

Daarnaast is afgesproken dat de tekst van het Sociaal Plan op een aantal punten wordt aangepast zodat het aansluit op huidige regelgeving en makkelijker leesbaar is. Deze afspraken zullen de komende maanden nader worden uitgewerkt.