Ondersteuning van de vrouwelijke melkveehouders in ontwikkelingslanden via het Dairy Development Programma

8 maart 2018

Wereldwijd spelen vrouwen een belangrijke rol in de landbouwsector, zo ook in de melkveehouderij. Op veel melkveebedrijven zijn vrouwen verantwoordelijk voor het voeren van het vee, het melken, jongvee opfok, huisvesting en/of de boekhouding. Op hetzelfde moment realiseren vrouwen in veel ontwikkelingslanden 20 tot 30 procent lagere opbrengsten dan mannen, omdat ze geen of minder toegang hebben tot kennis, belangrijke middelen en diensten.

Binnen het Dairy Development Programma organiseert FrieslandCampina, samen met partners, trainingen voor vrouwelijke melkveehouders en adviseurs in Pakistan en Nigeria. In 2017 hebben we 5.993 vrouwen opgeleid op het gebied van technische, ondernemers- en leiderschapsvaardigheden.

Door het geven van deze specifieke trainingen ondersteunen we de vrouwelijke melkveehouders in ontwikkelingslanden om economisch en sociaal sterker te worden (duurzame ontwikkelingsdoelen 5 en 8) en op hetzelfde moment leveren we een bijdrage aan het verbeteren van voedselzekerheid (duurzaam ontwikkelingsdoel 2). Het Dairy Development Programma is een goed voorbeeld van hoe FrieslandCampina haar purpose statement Nourishing by Nature in de praktijk brengt.