Nieuwe deelnemers voor Jumpstart monomestvergister

10 oktober 2019

Met een Jumpstart monomestvergister kan een melkveebedrijf extra inkomsten genereren met duurzame energie, en tegelijkertijd emissies van CO2, methaan en stikstof flink reduceren. Met Jumpstart faciliteert FrieslandCampina de ondernemende en innovatieve melkveehouder richting circulaire landbouw. Op 1 oktober heeft een drietal melkveebedrijven het koopcontract getekend voor een Jumpstart monomestvergister. Twee bedrijven krijgen een Groen Gas installatie van leverancier HoSt, één bedrijf heeft gekozen voor een WKK installatie van leverancier Biolectric. Hiermee hebben deze ondernemers een grote stap gezet richting een toekomstbestendige melkveehouderij.

“Stikstofreductie en huuroptie zorgen voor toenemende belangstelling“
De huidige discussie rondom stikstof emissies maakt monomestvergisting extra aantrekkelijk; de combinatie van een WKK installatie met mineralenscheider kan zorgen voor een flinke (40-50%) reductie van stikstof emissies op de boerderij. Daarnaast neemt de belangstelling voor Jumpstart bij melkveehouders toe door de nieuwe huuroptie waarbij de vergistingsinstallatie wel op het erf geplaatst wordt maar niet direct op de financiële balans van de melkveehouder terecht komt. De installatie blijft daarbij in eigendom van leverancier HoSt of Biolectric, en de melkveehouder ontvangt een bonus voor aangeleverde mest.

Jumpstart
Jumpstart staat voor het rendabel winnen van groene energie uit mest. Door samen te werken kunnen meer melkveehouders een monomestvergister op het eigen bedrijf exploiteren, groene energie produceren en de uitstoot van broeikasgassen en ammoniak verminderen. Via Jumpstart helpt FrieslandCampina melkveehouders bij het verkrijgen van financiering, vergunningen, SDE+-subsidie, en een goede prijs voor een mono-mestvergister op het eigen melkveebedrijf. Klik hier voor meer informatie over Jumpstart.

FrieslandCampina en duurzame energie
FrieslandCampina wil leiden met duurzaamheid en CO2-neutraal zijn in 2050. Hernieuwbare energie speelt een belangrijke rol om dat doel te bereiken. Naast Jumpstart wordt ook opwek van duurzame energie via het Solar- en Windprogramma gestimuleerd.

<foto> Links naar rechts leden-melkveehouders Gerrit Haarman, Anton Stokman, Tiny Stokman, Arjan Stokman, Harm Wientjes en Toon Wientjes