Minister Henk Kamp start duurzame energievoorziening op bij FrieslandCampina DOMO in Borculo

Nieuwe stap op weg naar klimaatneutrale groei

11 mei 2015

De nieuwe productielocatie van FrieslandCampina in Borculo gaat voor haar energievoorziening gebruikmaken van gecertificeerde duurzame pyrolyse olie met een zeer geringe directe CO2-uitstoot. De olie wordt door het Hengelose bedrijf Empyro gewonnen uit biomassa (houtsnippers) door het toepassen van pyrolyse, een techniek waarbij verhitting plaats heeft zonder zuurstof toe te voegen. Deze techniek is ontwikkeld aan de Universiteit Twente en doorontwikkeld door BTG-BTL, het moederbedrijf van Empyro. Henk Kamp, Minister van Economische Zaken, nam door het openen van de afsluiter de nieuwe, duurzame energievoorziening officieel in gebruik.

FrieslandCampina is in 2013 in Borculo gestart met de bouw van een nieuwe productielocatie voor melkpoeder en hoogwaardige ingrediënten voor kindervoeding. De productielocatie heeft een verwerkingscapaciteit van 750 miljoen kilo melk. FrieslandCampina wil klimaatneutraal groeien. Door te kiezen voor duurzame pyrolyse olie daalt de directe CO2-uitstoot voor de gehele productielocatie met 15 procent. Hierdoor ontstaat een aanzienlijke besparing op fossiele brandstof (op jaarbasis 10 miljoen m3 aardgas en 16.000 ton CO2-reductie, vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van bijna 2.000 Nederlandse huishoudens). Daarnaast daalt het energieverbruik van de nieuwe locatie met 20 procent door het toepassen van energiebesparende technieken ten opzichte van vergelijkbare locaties van FrieslandCampina.

Roelof Joosten, COO FrieslandCampina Ingredients: “FrieslandCampina wil de groeiende wereldbevolking voorzien van zuivel, dat een belangrijk onderdeel is van de basisvoeding. Tegelijkertijd willen we duurzaam en efficiënt produceren. Door gebruik te maken van een duurzame energiebron als pyrolyse olie zetten we een nieuwe stap op weg naar klimaatneutrale groei.”

100% groene stroom

Sinds begin 2015 zijn alle 35 productielocaties van FrieslandCampina in Nederland overgegaan op 100% groene stroom. Deze stroom is voor de helft afkomstig van melkveebedrijven van de leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina, waar energie wordt opgewekt uit zon, wind en biomassa. In 2013 opende FrieslandCampina het eerste windpark (Van Gogh in Noord-Brabant).

Zodra er toestemming is van de gemeente Borculo, zal ook de productielocatie in Borculo overgaan op het gebruik van duurzaam geproduceerd biogas. Deze is afkomstig uit rundveemest, rioolslib en organisch (rest)afval uit de keten, dat via een 8 kilometer lange pijpleiding wordt aangevoerd uit de nabijgelegen vergistingsinstallatie van ‘Groot-Zevert’. Hierdoor ontstaat nog een aanzienlijke besparing op fossiele brandstof; op jaarbasis 5 miljoen m3 aardgas en 8.000 ton CO2-reductie, vergelijkbaar met de CO2-uitstoot van 1.000 Nederlandse huishoudens.