Melkveehouders meer beloond voor inspanningen duurzaamheid

30 januari 2019

Melkveehouders in de provincie Drenthe kunnen nu meer beloning ontvangen voor hun inspanningen op het gebied van biodiversiteit. De provincie Drenthe en Rabobank gaan op dezelfde basis biodiversiteitscriteria belonen. Hierdoor wordt het voor de leden-melkveehouders aantrekkelijker om zich nog meer in te zetten voor duurzame initiatieven.

In Drenthe betekent dit dat melkveehouders die concrete verbeteringen laten zien op gemeenschappelijke duurzaamheidsindicatoren zoals weidegang en uitstoot van stikstof, fosfaat en ammoniak, kunnen rekenen op een beloning. De gezamenlijke ambitie van de drie partijen is dat er in 2025 op Drentse melkveebedrijven zoveel mogelijk sprake is van gesloten kringlopen.

Oproep aan iedereen

Frans Keurentjes, voorzitter van de zuivelcoöperatie FrieslandCampina: “Alle FrieslandCampina-leden in Nederland, België en Duitsland die in Foqus planet aantoonbaar goed scoren op biodiversiteit worden daar vanaf dit jaar voor beloond. Zo hadden we het ook voor ogen bij de Biodiversiteitsmonitor die we met WNF en Rabobank ontwikkelden: heldere criteria afspreken waarmee je meetbaar inzicht kunt krijgen en vervolgens belonen van effectieve inspanningen.” Ook vindt hij intussen dat er meer partijen – overheden, bedrijven en consumenten – mogen zijn die melkveehouders voor hun inspanningen belonen. “Daar maken we ons hard voor. We zijn dan ook blij om te zien dat Provincie Drenthe en de Rabobank deze stappen nemen en roepen graag nog meer partijen op om deel te nemen.”

Vlnr: Frans Keurentjes, Carin van Huët (Rabobank), Henk Jumelet (gedeputeerde provincie Drenthe), melkveehouder Jappie Riedstra, Lieke Hendrix (directeur Dierlijke Agroketens en Dierenwelzijn, Ministerie LNV). Zij presenteerden op Riedstra’s bedrijf in Veenhuizen een pakket beloningsmaatregelen voor duurzame melkveehouders