LTO Nederland wil nu al vetcorrectie

5 januari 2009

LTO Nederland wil voorkomen dat Nederlandse melkveehouders dit jaar opnieuw enkele miljoenen euro’s moeten betalen aan superheffing. Dit zou kunnen door de aangekondigde verlaging van de vetcorrectie al het lopende melkquotumjaar in te voeren. Overschrijding van het productieplafond leidt dan niet direct tot een boete.

Deze mogelijkheid opperde voorzitter Siem Jan Schenk van de vakgroep LTO Melkveehouderij in Den Haag tijdens een persbijeenkomst van het Productschap Zuivel.  “De Europese Commissie kan zo’n voorstel doen, al moet het EU-marktbeheerscomité daar dan mee akkoord gaan. Als een dergelijk voorstel haalbaar is, moet het wel snel gebeuren”, aldus Schenk.
De superheffing voor Nederland bedroeg in het melkprijsjaar 2007/2008 in totaal 39,9 miljoen euro. In het jaar daarvoor was dat nog 8,8 miljoen.
Een hoger melkquotum zal volgens Schenk niet leiden tot een forse stijging van de melkproductie, wat tegenstanders van de LTO-aanpak vrezen. Schenk wijst erop dat de resterende periode van het melkprijsjaar daar te kort voor is. Uit ramingen blijkt dat de huidige melkproductie in de 25 EU-lidstaten amper stijgt. Van 1 april tot en met 30 september 2008, dat is de eerste helft van het lopende quotumjaar, is de Europese melkproductie met slechts 0,2 procent toegenomen. Dat is opvallend omdat het Europese quotumsysteem wel ruimte biedt om te melkproductie te verhogen: de melkproductie in de EU blijft dit melkquotumjaar vijf miljard kilo onder de toegestane hoeveelheid. In met name het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Finland, Bulgarije en Roemenië wordt steeds minder gemolken. 
Nederland pleit, net als Denemarken en Ierland, al geruime tijd voor extra quotumuitbreiding (2-3 procent per jaar) .De afgelopen jaren hebben Nieuw Zeeland en de Verenigde Staten wereldwijd markten overgenomen, die voorheen vanuit Europa werden bediend.