Levering FrieslandCampina restwater aan Waterschap Rijn en IJssel

Bouw nieuwe alginaatfabriek gestart

15 december 2017

Waterschap Rijn en IJssel is in Zutphen gestart met de bouw van een fabriek voor de productie van een nieuwe grondstof uit gezuiverd afvalwater die toepassingen kent in onder meer de land- en tuinbouw en betonindustrie. De nieuwe grondstof heeft als werktitel NEO-alginaat en wordt vanaf voorjaar 2019 gewonnen uit gezuiverd restwater van de zuivelfabrieken van Royal FrieslandCampina te Borculo en Lochem.

Het waterschap en de andere partners in het project hebben een wereldprimeur en dragen met het gebruik van restwater als grondstof bij aan de transitie naar een circulaire economie in Nederland.

Voor het winnen van de nieuwe grondstof is een speciaal waterzuiveringsproces nodig: Nereda®-technologie. Dit is een nieuwe, duurzame zuiveringstechnologie. De grondstof die vrij komt bij de zuivering van het restwater heeft voorlopig de werktitel NEO-alginaat. Er zijn meer Nereda® zuiveringsinstallaties in Nederland, maar die verwerken huishoudelijk afvalwater en beschikken nog niet over een extractie-installatie zoals in Zutphen. Met waterschap Vallei en Veluwe en andere partners wordt samengewerkt aan een installatie die ook de winning van deze biopolymeren uit huishoudelijk afvalwater mogelijk maakt.

Unieke eigenschappen

NEO-alginaat is een biologisch product dat gewonnen wordt uit gezuiverd rest- of afvalwater. Het kan water vasthouden, maar ook afstoten. Hierdoor heeft het diverse toepassingen in bijvoorbeeld de land- en tuinbouw en de betonindustrie. Zo kan het gebruik in de landbouw bijdragen aan het verminderen van de uitspoeling van meststoffen. Dit kan ervoor zorgen dat gewassen meststoffen beter opnemen, beter groeien en weerbaarder worden. Een andere mogelijke toepassing is als coating om beton via betere uitharding een langere levensduur te geven.

Meer informatie vindt u op de website van Waterschap Rijn en IJssel.