Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2018

29 maart 2019

De Ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft donderdag 28 maart 2019 de jaarrekening van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. over 2018 vastgesteld. Daarnaast heeft ze ingestemd met het voorstel van het bestuur om van het resultaat over 2018 een bedrag van 76 miljoen euro (2017: 144 miljoen euro) toe te voegen aan de algemene reserve van de coöperatie.

Verder heeft de Ledenraad goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening 2018 van Koninklijke FrieslandCampina N.V., inclusief het besluit om binnen het kader van het vastgestelde reserveringsbeleid 14 miljoen euro (0,13 euro per 100 kilo melk) ledenobligaties uit te geven aan de coöperatie onder de verplichting deze over te dragen aan haar leden.

De ledenraad van FrieslandCampina wordt gevormd door 210 districtsbestuurders (tien uit elk van de 21 districten).

Zie voor meer informatie: Jaarverslagen 2018