Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2017

30 maart 2018

De Ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft donderdag 29 maart 2018 de jaarrekening van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. over 2017 vastgesteld. Daarnaast heeft ze ingestemd met het voorstel van het bestuur om het resultaat over 2017 van 143 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve.

Verder heeft de Ledenraad goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur tot vaststelling van de jaarrekening 2017 van Koninklijke FrieslandCampina N.V., inclusief het besluit om in het kader van het vastgestelde reserveringsbeleid 32 miljoen euro ledenobligaties uit te geven aan de coöperatie onder de verplichting deze over te dragen aan haar leden.

De ledenraad van FrieslandCampina wordt gevormd door 210 districtsbestuurders (tien uit elk van de 21 districten).

Zie voor meer informatie: Financiële verslagen 2017