Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2016

13 april 2017

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft woensdag 12 april in haar reguliere vergadering de jaarrekening 2016 van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. vastgesteld. Ook is ingestemd met het besluit van het bestuur om de jaarrekening over 2016 van Koninklijke FrieslandCampina N.V. vast te stellen. Verder is ingestemd met de prestatietoeslag en de toekenning van de ledenobligaties bovenop de garantieprijs die de leden-melkveehouders voor de in 2016 geleverde melk ontvangen. Tijdens de ledenraad is ook bekend gemaakt dat Peter Elverding wegens gezondheidsredenen zijn functie neerlegt als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Peter Elverding is sinds 2008 lid van de raad van commissarissen geweest. Hij was voorzitter van de remuneratie- en benoemingscommissie. Frans Keurentjes, voorzitter raad van commissarissen FrieslandCampina N.V. en voorzitter Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.: “Peter is een ervaren en kundig bestuurder die een bijzonder waardevolle bijdrage heeft geleverd in de ontwikkeling van FrieslandCampina na de fusie in 2008. We bedanken hem voor zijn inzet en betrokkenheid en wensen hem en zijn familie alle sterkte.”

Waardecreatie

In 2016 heeft FrieslandCampina bovenop de garantieprijs in totaal 371 miljoen euro aan de leden-melkveehouders uitgekeerd (2015: 355 miljoen euro). De prestatietoeslag bedraagt in totaal 236 miljoen euro (2,19 euro per 100 kilo melk exclusief btw). De uitgifte van ledenobligaties over 2016 bedraagt 135 miljoen euro (1,25 euro per 100 kilo melk exclusief btw). In totaal bedraagt de waardecreatie voor leden-melkveehouders (de prestatietoeslag en uitgifte ledenobligaties) per 100 kilo melk 3,44 euro (2015: 3,53 euro), een daling van 2,5 procent.

Prestatietoeslag

In september 2016 is een interim-uitkering betaald aan de leden-melkveehouders van 1,17 euro per 100 kilo melk. Dit was 75 procent van de pro-formaprestatietoeslag over het eerste halfjaar (0,595 euro per 100 kilo melk over het gehele jaar). De finale afrekening vindt plaats in april 2017, op basis van de jaarresultaten van FrieslandCampina en de door de melkveehouder in 2016 geleverde hoeveelheid melk. De prestatietoeslag over 2016 bedraagt 2,19 euro, dus de leden-melkveehouders ontvangen van de prestatietoeslag nog 1,595 euro per 100 kilo melk in april 2017.

Ledenbijeenkomsten

In de periode van 13 t/m 30 maart zijn in 80 ledenbijeenkomsten de jaarcijfers van Koninklijke FrieslandCampina N.V. door het bestuur van de coöperatie en de directie van de onderneming toegelicht en besproken met de leden-melkveehouders.