Ledenraad FrieslandCampina stemt in met wijziging ledenaannamebeleid

11 juni 2015

De Ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft woensdag 10 juni 2015 in zijn reguliere vergadering ingestemd met de door het bestuur voorgestelde wijzigingen in het ledenaannamebeleid. Voor nieuwe toetreders is het entreegeld voor de zuivelcoöperatie verhoogd van 10 euro naar 15 euro per 100 kg melk van de verwachte jaarleverantie van de nieuwe toetreder. Daarnaast dienen nieuwe toetreders in het vervolg ook te voldoen aan verplichte duurzaamheidseisen.

Het ledenaannamebeleid waarborgt de continuïteit van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A., met bescherming van het financiële belang en de duurzaamheidsprestatie van de zittende leden. Daarom worden aan nieuwe toetreders verplichte duurzaamheidseisen gesteld; nieuwe toetreders dienen bijvoorbeeld verplicht weidegang toe te passen. Grondgebondenheid en open stallen maken eveneens deel uit van de verplichte duurzaamheidseisen van FrieslandCampina. Daarnaast is het entreegeld verhoogd om evenwicht in de kapitaalinbreng van zittende en nieuwe leden te bewerkstelligen.

Het ledenaannamebeleid wordt vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de Ledenraad. Het nieuwe ledenaannamebeleid is vastgesteld voor de periode van 10 juni 2015 t/m 31 december 2016.