Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2015

14 april 2016

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft woensdag 13 april in haar reguliere vergadering de jaarrekening 2015 van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. vastgesteld. Verder is er ook ingestemd met het besluit van het bestuur om de jaarrekening over 2015 van Koninklijke FrieslandCampina N.V. vast te stellen. Tevens is ingestemd met de prestatietoeslag en de reservering in ledenobligaties, die beide worden uitgekeerd bovenop de garantieprijs die de leden-melkveehouders voor de in 2015 geleverde melk ontvangen.

  • In 2015 heeft FrieslandCampina bovenop de garantieprijs in totaal 355 miljoen euro aan de leden-melkveehouders uitgekeerd (2014: 277 miljoen euro).
  • De prestatietoeslag bedraagt in totaal 226 miljoen euro (2,25 euro per 100 kilo melk exclusief btw).
  • De uitgifte van ledenobligaties over 2015 bedraagt 129 miljoen euro (1,28 euro per 100 kilo melk exclusief btw).
  • In totaal bedraagt de waardecreatie voor leden-melkveehouders (de prestatietoeslag en uitgifte ledenobligaties) per 100 kilo melk 3,53 euro (2014: 2,93 euro), een stijging van 20,5 procent.

In september 2015 is een interim-uitkering betaald aan de leden-melkveehouders van 2,018 euro per 100 kilo melk. Dit was 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar (1,009 euro per 100 kilo melk over het gehele jaar).

In de periode van 9 t/m 31 maart zijn in 81 ledenbijeenkomsten de jaarcijfers van Koninklijke FrieslandCampina N.V. door het bestuur van de coöperatie en de directie van de onderneming toegelicht en besproken met de leden-melkveehouders.