Ledenraad FrieslandCampina stemt in met jaarrekeningen 2014 en herbenoeming bestuursleden

29 april 2015

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft woensdag 29 april in zijn reguliere vergadering de jaarrekening 2014 van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. vastgesteld. Ook is goedkeuring verleend aan het besluit van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. om de jaarrekening over 2014 van de onderneming Koninklijke FrieslandCampina N.V. vast te stellen. De ledenraad stemde verder in met de herbenoeming van de bestuursleden Jan Keijsers en Hans Stöcker.

Met de goedkeuring van de jaarrekening is bovendien ingestemd met een uitkering uit de winst van de onderneming als prestatietoeslag aan de leden-melkveehouders van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De prestatie van FrieslandCampina voor de leden-melkveehouders bestaat uit de prestatietoeslag en de uitgifte van ledenobligaties-vast voor de geleverde boerderijmelk over 2014. Over het jaar 2014 wordt bovenop de garantieprijs in totaal 277 miljoen euro aan leden-melkveehouders uitgekeerd (2013: 282 miljoen euro). Hiervan is de prestatietoeslag 176 miljoen euro (1,86 euro per 100 kilo melk exclusief btw). De uitgifte van ledenobligaties-vast over 2014 bedraagt 101 miljoen euro (1,07 euro per 100 kilo melk exclusief btw). In totaal bedraagt de prestatie van de onderneming per 100 kilo melk 2,93 euro (2013: 3,04 euro).

In de periode van 23 maart tot en met vrijdag 10 april zijn in 80 districtsbijeenkomsten de jaarcijfers van Koninklijke FrieslandCampina N.V. door het bestuur van de coöperatie en de directie van de onderneming toegelicht en besproken met de leden-melkveehouders.