Leden Friesland Foods en Campina stemmen in met fusie

7 mei 2008

De algemene vergadering van Zuivelcoöperatie Friesland Foods en de ledenraad van Zuivelcoöperatie Campina hebben vandaag (7 mei) het voorstel tot fusie tussen beide coöperaties en ondernemingen goedgekeurd. Vervolgens zal morgen (8 mei) de fusieovereenkomst door de wederzijdse besturen en directies worden ondertekend. In het fusieproces is de instemming van de leden-melkveehouders een belangrijke stap, die gevolgd zal worden door het advies van de ondernemingsraden van beide ondernemingen en het besluit van de Europese Commissie. De reactie van de Europese Commissie wordt in het laatste kwartaal van 2008 verwacht.

Campina – Frieslandfoods De algemene vergadering van Zuivelcoöperatie Friesland Foods stemde met een overweldigende meerderheid voor de fusie. De ledenraad van Campina stemde unaniem in met de fusie. Om te kunnen fuseren was bij beide coöperaties een tweederde meerderheid nodig.

Directies en besturen/raden van commissarissen van Friesland Foods en Campina bereikten in april overeenstemming over de fusieovereenkomst die moet leiden tot de nieuwe zuivelonderneming FrieslandCampina en de nieuwe zuivelcoöperatie FrieslandCampina. Gedurende de afgelopen weken werden in ruim 100 vergaderingen de fusievoorstellen met de leden-melkveehouders besproken. In deze vergaderingen bleek al dat de leden-melkveehouders de fusie een uitstekend initiatief vinden. De leden ondersteunen de visie dat
de nieuwe onderneming beter kan inspelen op de ontwikkelingen in de zuivelmarkt en daarmee meer waarde voor de leden kan creëren dan de twee ondernemingen afzonderlijk.

Uitdaging
Beide voorzitters van de coöperaties tonen zich verheugd over deze fusie.
Kees Wantenaar, voorzitter van het bestuur van Campina en beoogd voorzitter van het bestuur van de nieuwe zuivelcoöperatie: “Ik ben er trots op dat de leden-melkveehouders van Friesland Foods en Campina, in Nederland, Duitsland en België, onderschrijven dat deze fusie goed is voor hun eigen melkveebedrijf. Melkveehouders zijn meer en meer afhankelijk van wereldwijde ontwikkelingen in de zuivel. In deze dynamische en concurrerende zuivelmarkt hebben melkveehouders een sterke zuivelcoöperatie nodig. FrieslandCampina zal dat zijn, met een breed productenpakket, aanwezigheid in vele regio’s en de kracht om zich te onderscheiden en verder te groeien. Dat moet zich voor de leden uitbetalen in een toonaangevende melkprijs. Die insteek en die ambitie spreken onze leden aan.”
Sybren Attema, voorzitter van het bestuur van Friesland Foods: “Ik ben er van overtuigd dat we een heel goede combinatie zullen vormen. Dat geldt voor de coöperatie en voor de onderneming. We moeten het voor de leden in de markt verdienen met onze sterke merken en innovatiekracht en door efficiënt te werken, kunnen we kostenvoordelen realiseren. Ik heb vertrouwen in de koers die we voor ogen hebben.”

Theo Spierings, lid van de concerndirectie van Friesland Foods, is verheugd over wat er de laatste maanden tot stand is gekomen: “Er ontstaat een onderneming met een geweldig potentieel, qua mensen, markten en merken. FrieslandCampina is heel bijzonder; een multinational in handen van de leden-melkveehouders. We hebben met elkaar een sterke strategie voor ogen, die inspeelt op de huidige en verwachte ontwikkelingen in de markt. Een strategie die ledenmelk optimaal omzet in waarde voor consumenten, voor klanten, voor medewerkers en dus voor onze leden-melkveehouders. De integratie die we voor de boeg hebben, zal voor sommige betrokkenen gevolgen hebben. Maar we zullen daar op een verantwoorde wijze mee omgaan.”
Kees Gielen, waarnemend voorzitter van de hoofddirectie van Campina: “Na dit positieve besluit van onze leden-melkveehouders en in afwachting van de uitspraak van de Europese Commissie, kunnen geselecteerde teams nu volop aan de slag om de integratie van de beide ondernemingen, en dus de start van de nieuwe onderneming, voor te bereiden. Als alles volgens planning verloopt, zal FrieslandCampina eind dit jaar van start kunnen gaan. Maar tot die tijd geldt: business as usual. Friesland Foods en Campina zullen tot die tijd dus opereren als twee volledig gescheiden, zelfstandige ondernemingen. Zodra het besluit van de Europese Commissie er is, gaan we echter voortvarend van start als één onderneming.”

Daadwerkelijke fusie
De Europese Commissie moet de fusie nog beoordelen. De reactie van de Europese Commissie wordt in het laatste kwartaal van 2008 verwacht. Pas daarna zullen de ondernemingen en coöperaties daadwerkelijk kunnen fuseren. Friesland Foods en Campina blijven tot het moment van fusie volledig zelfstandig werken.

FrieslandCampina zal zijn activiteiten onderbrengen in een structuur met vier business groups: Consumer Products Western Europe, Consumer Products International, Cheese & Butter en Ingredients. Het assortiment bestaat uit consumptiemelk, melk in poeder- en geconcentreerde vorm, zuiveldranken, yoghurts, desserts, room, koffieverrijkers, baby- en kindervoeding, kaas, boter en ingrediënten. De jaaromzet van FrieslandCampina zal, op basis van de cijfers van 2007, 9,1 miljard euro bedragen. De 17.000 leden-melkveebedrijven leveren gezamenlijk 8,3 miljard kilo melk. De onderneming zal 22.000 medewerkers tellen en ruim 100 productielocaties en verkoopvestigingen wereldwijd. Cees ’t Hart, afkomstig van Unilever, is de beoogd voorzitter van de directie van de nieuwe onderneming. Het hoofdkantoor wordt gevestigd in Amersfoort (Nederland).