Landliebe start concept van traditionele veevoeding voor meer authenticiteit

17 april 2008


Voorbereidingen bij melkveehouders zijn in volle gang

Landliebe (Duitsland) introduceert in de tweede helft van dit jaar een volledig nieuw en toch traditioneel veevoerconcept. Het nieuwe concept is een belangrijke uitbreiding van het eigen kwaliteits- en herkomstprogramma. Vanaf juli 2008 komt de melk voor Landliebe dagverse en houdbare melk en schoolmelk van koeien die uitsluitend inheemse gewassen eten. Landliebe is het eerste Duitse zuivelmerk dat een dergelijk concept invoert. Het uit Duitsland en de buurlanden in Europa afkomstige veevoer bestaat uit gewassen die al van oudsher door Duitse boeren zelf verbouwd worden.

Bij Landliebe zijn de voorbereidingen in volle gang. Een groot aantal Landliebe melkveehouders in Nordrhein–Westfalen en ook fabrikanten van veevoer hebben belangstelling voor het nieuwe veevoerconcept. “Ongeveer 450 melkveehouders in Nordrheinn-Westfalen nemen deel aan het nieuwe concept“, zegt Kurt Gentges, in Keulen verantwoordelijk voor ,de contacten met de Duitse leden-melkveehouders, “En ze zijn zeer enthousiast over het idee.“ Voor de extra inspanningen ontvangen de melkveehouders een toeslag. Dat werkt motiverend en draagt tevens bij aan de identificatie met het merk. “Onze boeren krijgen bij de overstap naar het nieuwe veevoer ook advies van gespecialiseerde regionale adviseurs“, legt Gentges uit.

De Landliebe melk wordt bij de geselecteerde boeren gescheiden van reguliere melk opgehaald en in de zuivelfabriek in Keulen afzonderlijk behandeld en verwerkt. Het komt er op neer dat de Landliebe melk van het voer van de koe tot en met het eindproduct in het koelschap wordt gecontroleerd en geregistreerd.

Melkveehouders gebruiken veevoer van de eigen grond
De Landliebe-boeren wonen in landelijke gebieden zoals het Bergische Land, Sauerland en de aangrenzende regio’s. Het gras en het andere voer voor hun koeien, zoals mais en graan, komt van hun eigen land. “Met het nieuwe veevoerconcept geeft Landliebe blijk van zijn verantwoordelijkheid als het gaat om duurzaamheid, natuurlijke oorsprong en gezonde voeding“, zegt Gentges. Het merk staat voor oorspronkelijke, traditionele waarden en de nauwe band met het platteland. De producten zijn natuurlijk, gezond en duurzaam geproduceerd.

Ook het krachtvoer dat de melkveehouders als bijvoeding gebruiken, moet volgens de nieuwe Landliebe-specificaties geproduceerd zijn. Dat betekent dat het veevoer alleen voedingsbestandelen mag bevatten uit Duitsland of de Europese Unie. Ook het basisrantsoen die de koeien eten, moet inheems zijn (weide, voedergewassen, gras- en maïskuil). De andere voor de koe noodzakelijke voedingscomponenten, vinden hun oorsprong binnen de EU of zelfs Duitsland en komen dus niet van overzee. “Het gebruik van uitsluitend inheems veevoer sluit doorgaans goed aan op de voedingsbehoeften van de koe“, benadrukt Gentges. “Het leidt niet tot een vermindering van de melkproductie en heeft geen nadelige gevolgen voor de gezondheid van het dier.“

De specificaties voor het nieuwe veevoerconcept zijn in een aanvullende overeenkomst bij het melkleveringsreglement contractueel vastgelegd met de melkveehouder. Daarbij neemt de controle van de bijgekochte voedingsmiddelen en de gescheiden opslag ervan een belangrijke plaats in.
Het Landliebe-veevoerconcept heeft nog andere positieve effecten. Zo wordt de ingevoerde sojaschroot vervangen door grondstoffen uit de EU. Op deze manier levert Landliebe een bijdrage aan het behoud van waardevolle, ecologisch belangrijke natuurlijke landschappen in Latijns Amerika. Zo  worden de tropische regenwouden in het Amazonegebied door de reguliere sojateelt zienderogen teruggedrongen.

Authenticiteit en inheemse karakter onderstrepen
“Met ons initiatief voor inheems, traditioneel veevoer, onderscheiden wij ons als een van de toonaangevende en populairste merken voor zuivelproducten nóg duidelijker van andere merken“, aldus Gentges. Het nieuwe veevoerconcept onderstreept de authenticiteit en het inheemse karakter van het merk Landliebe en houdt rekening met de wensen van de consument. Want voor de consument spelen de herkomst van de producten, verantwoorde omgang met de dieren en de invloed van productie op het milieu een steeds belangrijkere rol bij de aankoopbeslissing.

Landliebe is een van de meest verkochte merken dagverse melk in Duitsland. Landliebe staat voor gezond genieten en voor de hoogste kwaliteit zonder toevoeging van kunstmatige kleurstoffen of conserveringsmiddelen en zonder voedingsgelatine. Typische Landliebe eigenschappen als ‘natuurlijk’ en ‘dichtbij’ komen eens te meer naar voren in de heerlijke smaak die een natuurlijk vetgehalte met zich meebrengt. En door Landliebe schoolmelk genieten nu veel kinderen in Duitsland van gezonde voeding .