Koninklijke onderscheiding voor C.H. Wantenaar

25 april 2008

C.H. (Kees) Wantenaar, voorzitter Bestuur/Raad van Commissarissen van de coöperatieve zuivelonderneming Campina, is vandaag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer Wantenaar (59), woonachtig in Soest, zet zich al vele jaren in voor de ontwikkeling en verdere versterking van het coöperatieve gedachtengoed en het coöperatieve ondernemerschap. Kees Wantenaar vervult daartoe, naast zijn rol als voorzitter bij Campina, diverse bestuursfuncties, onder meer bij de Rabobank en diverse organen in de coöperatieve en de zuivelsector. Wantenaar kreeg de koninklijke onderscheiding in Soest opgespeld door de Burgemeester van de Gemeente Soest, de heer A. Noordergraaf.

J.H.G.M. (Jan) Uijttewaal, Vicevoorzitter Bestuur/Raad van Commissarissen van Campina, is verheugd over de koninklijke onderscheiding voor Wantenaar: “Kees Wantenaar heeft zich altijd ingezet en doet dat nog steeds met volle overtuiging voor het belang van de melkveehouder, duidelijk met de visie dat een sterke eigen coöperatieve onderneming op lange termijn dit belang ondersteunt. Mede door zijn inzet, doorzettingsvermogen en bindende manier van voorzitterschap draagt hij in ruime mate bij aan de interesses van de melkveehouders.”

“Kees Wantenaar was al bestuurlijk actief bij de rechtvoorgangers van Campina en heeft als vicevoorzitter van het Bestuur en de Raad van Commissarissen van Campina Melkunie en later Campina in belangrijke mate bijgedragen aan de vorming en positionering van de huidige coöperatieve zuivelonderneming Campina. De verantwoordelijkheid voor een internationale coöperatie met leden-melkveehouders in Nederland, Duitsland en België, in combinatie met het voorzitterschap van een onderneming met een wereldwijde omzet van 4,0 miljard euro is uitzonderlijk. Daarvoor verdient de heer Wantenaar alle respect.”

Kees Wantenaar is sinds 2001 voorzitter van het Bestuur van de coöperatie Campina u.a. en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Campina BV. Hij vervult naast zijn hoofdfunctie bij Campina diverse onbezoldigde nevenfuncties. Zo is de heer Wantenaar Voorzitter Centrale Organisatie Superheffing, bestuurslid Nationale Coöperatieve Raad, bestuurslid Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO), bestuurslid Productschap Zuivel, Voorzitter Commissie Duurzame Melkproductie NZO en bestuurslid Rabobank Soest-Baarn-Eemnes.