China: Koninklijk paar bezoekt Nederlands praktijk- en trainingscentrum voor melkveehouderij

25 oktober 2015

Op de eerste dag van het staatsbezoek aan de Volksrepubliek China hebben Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima samen met de heer Bert Koenders, minister van Buitenlandse Zaken, en mevrouw Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, een bezoek gebracht aan het Dutch Dairy Expertise Centre. Het praktijk- en trainingscentrum maakt deel uit van het Sino-Dutch Dairy Development Centre (SDDDC), een samenwerkingsverband van de China Agricultural University (CAU), Wageningen University & Research centre, Koninklijke FrieslandCampina N.V., CRV, Rabobank en China Zhongdi Dairy Holdings Company Limited. Het Koninklijk paar heeft tijdens het bezoek kennis gemaakt met de wijze waarop het SDDDC helpt bij het verbeteren van de voedselveiligheid, de kwaliteit en de productiviteit van de Chinese zuivelketen.

Het Koninklijke paar en de minister en staatssecretaris zijn rondgeleid door de heer Jianshe Zhang, voorzitter van China Zhongdi Dairy Holdings Company Limited, en de heer Roelof Joosten, CEO van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Beiden zijn zeer vereerd met het bezoek van het Koninklijk paar, de minister en de staatssecretaris.

Tijdens de rondleiding kregen de gasten uitleg over de stand van zaken in de Chinese zuivelsector, de ketenaanpak van de Nederlandse zuivelsector en hoe Nederlandse kennis kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Chinese zuivelsector. Ook bezochten zij een SDDDC training, waarbij het welzijn van de koe centraal staat, en een seminar over het belang van zuivel voor een gezond voedingspatroon.

De heer Jianshe Zhang: “Het is een eer om het Nederlandse koninklijk paar te mogen ontvangen op ons bedrijf en hen te laten zien hoe het SDDDC een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de Chinese zuivelsector. Het vergroten van vaardigheden van mensen die werkzaam zijn in de sector is een van de grootste behoeftes van de Chinese melkveehouderij. Ik ervaar dit ook op mijn eigen bedrijf en dit is dan ook de reden dat mijn bedrijf deelneemt aan het SDDDC.”

Professor Li Shengli, Professor aan de China Agricultural University en Director van het SDDDC: “De kennis die het SDDDC genereert en deelt draagt bij aan het verbeteren van de productiviteit, kwaliteit en veiligheid in alle lagen van de Chinese zuivelketen. Dit is belangrijk voor lokale zuivelspelers en de gehele Chinese maatschappij, van consument tot beleidsmakers.”

De heer James Chiu, voorzitter van de Supervisory Board van het SDDDC en Managing Director van FrieslandCampina China: “Het was een genoegen om het Koninklijk paar en de minister en staatssecretaris te laten zien hoe Nederlandse en Chinese zuivelbedrijven en kennisinstellingen samenwerken en kennis uitwisselen en hiermee een bijdrage leveren aan het verbeteren van de ketenkwaliteit, de voedselzekerheid en het opbouwen van vaardigheden van werknemers in China.”

Het Koninklijk paar, minister Koenders, staatssecretaris Sharon Dijksma, CEO FrieslandCampina Roelof Joosten en director van het SDDDC Prof. Dr. Li Shengli kijken toe bij een training ‘Koesignalen’.