Johan Priem treedt terug als lid concerndirectie Friesland Foods

9 mei 2008

Johan G.M. Priem (53) zal zijn functie als lid van de concerndirectie van Koninklijke Friesland Foods N.V. per 1 juli 2008 neerleggen.

Johan Priem is sinds 1997 lid van de concerndirectie van Friesland Foods. Het was oorspronkelijk de bedoeling dat Johan Priem in 2007 zou terugtreden uit de concerndirectie. Echter door het plotselinge vertrek van Luc Dahlhaus per april 2007 als gevolg van ziekte, het vertrek van concerndirectielid Robert van Ballegooijen per februari 2008 en de fusiebesprekingen met Campina is Johan Priem op verzoek van de raad van commissarissen langer in functie gebleven.

De raad van commissarissen is Johan Priem dankbaar voor zijn inzet en prestaties gedurende de afgelopen 11 jaar. Sybren Attema, voorzitter van de raad van commissarissen: “Onder leiding van Johan Priem zijn de internationale activiteiten van Friesland Foods sterk uitgebouwd. Het door Johan Priem binnen Friesland Foods geïntroduceerde principe van Key Drive Brands vormt de kern van de merkenstrategie en staat aan de basis van de positionering en prestaties van de vele sterke merken van Friesland Foods in binnen- en buitenland.”

De taken van Johan Priem worden overgenomen door Theo Spierings. De concerndirectie bestaat per 1 juli 2008 uit Cees ’t Hart (CEO), Theo Spierings (COO) en André Boudewijns (CFO).