Jaarverslag 2017

22 februari 2018

CEO FrieslandCampina Hein Schumacher: “Het was een uitdagend jaar. Met een stijging van de omzet en een lagere winst. Tegelijkertijd profiteerden onze leden-melkveehouders van een sterk gestegen melkprijs.”