Inhouding en toeslag tijdelijke standstill-maatregel

9 maart 2017

De tijdelijke FrieslandCampina standstill-maatregel was van kracht van 9 januari 2017 tot 1 maart 2017, het moment waarop de Regeling fosfaatreductieplan 2017 in werking trad. Het doel van de tijdelijke standstill-maatregel was om het totale melkaanbod van FrieslandCampina in balans te houden met de beschikbare verwerkingscapaciteit van FrieslandCampina. In de periode waarin de tijdelijke standstill-maatregel van kracht was, is in totaal 53 miljoen kilo minder melk geleverd ten opzichte van het vergelijkingsvolume. In totaal is via deze tijdelijke coöperatieve regeling 6,85 miljoen euro uitbetaald aan de leden. Mede door de tijdelijke standstill-maatregel is de melkaanvoer in januari en februari 2017 stabiel gebleven ten opzichte van het aanbod in dezelfde periode in 2016.

Toeslag in februari 12,65 euro per 100 kg melk

In de periode van 1 februari tot en met 28 februari 2017 hebben 8.084 melkveebedrijven 39,7 miljoen kilo minder melk geleverd ten opzichte van het vergelijkingsvolume dat per melkveebedrijf is vastgesteld. De bedrijven die voldoen aan de voorwaarden ontvangen een toeslag over de minder geleverde melk ten opzichte van het vergelijkingsvolume. Per 100 kilo minder geleverde melk is de toeslag over de periode 1 tot en met 28 februari 12,65 euro. De toeslag wordt gefinancierd uit de totale inhouding en wordt uitgekeerd over maximaal 10.000 kg minder geleverde melk per maand. De inhouding en de toeslag zijn via de melkgeldnota over de maand februari verrekend. In januari was de toeslag 10,19 euro per 100 kg melk.

Inhouding in februari 4,0 miljoen euro

In de periode van 1 februari tot en met 28 februari 2017 hebben 4.167 melkveebedrijven 12,7 miljoen kilo melk boven het vergelijkingsvolume geleverd dat per bedrijf is vastgesteld. Voor deze bedrijven geldt een inhouding van 31,50 euro per 100 kilo melk (90 procent van de garantieprijs van februari 2017) over de hoeveelheid melk boven het vergelijkingsvolume. De totale inhouding in het tweede tijdvak bedraagt 4,0 miljoen euro. In januari was de inhouding 2,85 miljoen euro.

De tijdelijke maatregel was van toepassing op leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A in Nederland. Uitgezonderd daarbij waren de leden-melkveehouders die melk leveren conform het biologisch melkgeldreglement en leden-melkveehouders gevestigd in Duitsland en België.