Hein Schumacher volgt Roelof Joosten op als CEO van FrieslandCampina

27 september 2017

De raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is voornemens om Hein Schumacher per 1 januari 2018 te benoemen tot chief executive officer van Koninklijke FrieslandCampina N.V. Hein Schumacher volgt Roelof Joosten op die zijn functie als chief executive officer per 31 december 2017 zal beëindigen.

Hein Schumacher is sinds 1 januari 2015 lid van de executive board en chief financial officer van FrieslandCampina. Daarvoor werkte hij onder meer bij Heinz in zowel financiële als algemeen managementposities in Nederland, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en China.

Roelof Joosten is sinds 1 juni 2015 chief executive officer van FrieslandCampina. In 2012 werd hij lid van de executive board en was hij als chief operating officer verantwoordelijk voor de business group FrieslandCampina Ingredients. Roelof Joosten is sinds 2004 in dienst van FrieslandCampina.

Frans Keurentjes, voorzitter van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “Roelof heeft belangrijke veranderingen met de actualisering van de strategie route2020 en de recent aangekondigde vereenvoudiging van de organisatie in gang gezet. Daarnaast heeft onder Roelof’s leiding de afzet van onze kindervoeding met name in China zich sterk ontwikkeld. Als chief operating officer van FrieslandCampina Ingredients zag Roelof ongekende mogelijkheden voor de verwaarding van wei dat tegenwoordig een belangrijk bestanddeel is van onder andere kindervoeding. Wij zijn hem bijzonder dankbaar voor zijn inzet, betrokkenheid en resultaatgerichtheid gedurende al die jaren. We gaan nu een fase in waarin onze prioriteit ligt bij het snel en adequaat inspelen op marktontwikkelingen. Met Hein Schumacher hebben we een ervaren leider uit eigen huis. Zijn ervaringen en inzichten zullen FrieslandCampina zowel operationeel als commercieel verder versterken en zo duurzaam meer waarde voor de leden-melkveehouders realiseren.”

Hein Schumacher: “FrieslandCampina is een van de toonaangevende zuivelcoöperaties in de wereld. Die positie is tot stand gekomen dankzij de inzet van onze medewerkers en leden-melkveehouders. Het is een voorrecht om leiding te mogen geven aan deze prachtige onderneming en de organisatie naar een volgende fase te brengen. Scherp en snel inspelen op vragen en eisen van consumenten en klanten over de hele wereld is prioriteit. Met relevante en voedzame zuivelproducten die op transparante en duurzame wijze worden geproduceerd door de hele keten heen: van gras tot glas. FrieslandCampina kan dat als geen ander.”

Roelof Joosten: “FrieslandCampina zit in een veranderingsproces waarin we de slagvaardigheid van de onderneming verder vergroten. Dat realiseren we met een vereenvoudiging van de organisatie en een grotere zelfstandigheid van de vier nieuw te vormen wereldwijde business groups. Ook zetten we nadrukkelijker in op de waarde die onze gespecialiseerde voeding en onze consumentenmerken kunnen bieden. De omvang van de executive board wordt hierbij teruggebracht van zes naar twee personen. Daarbij hebben wij gedurfd te kijken naar onze eigen rollen en verantwoordelijkheden. Ik heb dan ook besloten aan het eind van dit jaar het stokje over te dragen aan Hein. De gedrevenheid en slagkracht van Hein zijn kwaliteiten die bij uitstek passen bij deze nieuwe fase voor ons bedrijf. Het was voor mij persoonlijk geen makkelijk besluit, want ik heb altijd met veel passie gewerkt bij FrieslandCampina.”

De centrale ondernemingsraad van FrieslandCampina is advies gevraagd over de benoeming. Over de opvolging van Hein Schumacher zal in een later stadium een mededeling worden gedaan.