Hans Stöcker herbenoemd in bestuur FrieslandCampina

19 juni 2019

Hans Stöcker is herbenoemd als lid van het bestuur van de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. De ledenraad van de zuivelcoöperatie heeft dit in haar vergadering van 19 juni 2019 besloten. De herbenoeming gaat in op 17 december 2019.

Het bestuurslid is aftredend en herbenoembaar volgens het rooster van aftreden van het bestuur. De herbenoeming geldt tevens voor zijn functie als lid van de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V.

Hans Stöcker maakt sinds 14 december 2011 deel uit van het bestuur. Bij de rechtsvoorgangers van FrieslandCampina vervulde Stöcker al gedurende langere tijd diverse bestuurlijke functies. Hij heeft een melkveebedrijf in Engelskirchen (Nordrhein-Westfalen, Duitsland).