Kaasproductielocatie in Balkbrug schakelt over op groene stoom

5 september 2016

FrieslandCampina schakelt voor zijn kaasproductielocatie in Balkbrug over op groene “stoom” die wordt opgewekt via de verbranding van houtsnippers. Om dat mogelijk te maken, start de firma Brouwer Bio Centrale B.V. in de loop deze maand met de bouw van een bio-verbrandingsinstallatie.

De firma Brouwer is gespecialiseerd in het onderhouden van het groen langs de Duitse autosnelwegen. Uit deze projecten komen veel houtsnippers vrij die als brandstof kunnen dienen voor de bioinstallatie. Deze installatie voldoet aan
de strengste milieueisen. Onder andere door middel van filters is de lucht uit de schoorsteen zuiver schoon.

Groene stoom bij productielocatie Balkbrug

De centrale komt op het industrieterrein Katingerveld in Balkbrug en ligt naast het FrieslandCampina kaasproductiebedrijf. De installatie zal jaarlijks circa 55.000 ton bio-stoom gaan leveren aan de productielocatie FrieslandCampina Balkbrug en vervangt daarmee 5.5 miljoen kuub aardgas. Eind 2017 de centrale in bedrijf zijn, als alles volgens planning verloopt.

Klimaatneutraal groeien

Dit initiatief past in de strategie Our Purpose, Our Plan van FrieslandCampina om klimaatneutraal te groeien en de CO2-uitstoot te reduceren door het gebruik van groene energie zoals wind, zonne-energie en biogas.