Green Deal voor groene grondstoffen en duurzaam gas uit biomassa

19 april 2016

Maandag 18 april heeft minister Henk Kamp, minister van Economische Zaken, en een aantal koplopers van het duurzame bedrijfsleven in Nederland de Green Deal Business voor biomassa en biobased gas ondertekend. Dit vond plaats tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

In deze Green Deal gaan duurzame koplopers in de industrie, de hernieuwbaar-gassector, kennisinstituten, én de overheid het komende jaar samenwerken aan de ontwikkeling van een biobased economie en de vergroting van de bijdrage van hernieuwbaar gas in de energiemix. FrieslandCampina is één van de betrokken bedrijven die de Green Deal hebben ondertekend.

Green Deal: biomassaketens en innovatie

Biomassa is een belangrijke bron voor verduurzaming van grondstoffen en energie. Op dit moment komen projecten op dit gebied nog moeilijk van de grond. Het doel van de Green Deal is om aan de hand van concrete business cases gezamenlijk te onderzoeken waar dat aan ligt en wat er voor nodig is om tot rendabele projecten te komen. Zo willen de ondertekenaars de weg vrijmaken voor investeringen in bestaande en nieuwe biomassastromen en in innovaties voor betere toepassingen.

Biomassa pijler in vergroening en verduurzaming

Kenmerkend voor de toepassing van biomassa in deze Green Deal is ‘meervoudige verwaarding’: met behulp van nieuwe, schaalbare omzettingstechnieken als bioraffinage en vergassing kan biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie (hernieuwbaar gas) opleveren. Hernieuwbaar gas is een onmisbaar element in de duurzame energiemix van de toekomst. Het biedt oplossingen in moeilijk te verduurzamen sectoren als zwaar transport en industriële hoge-temperatuurprocessen. Het is even efficiënt inzetbaar als aardgas, en heeft dezelfde systeemvoordelen. De schatting is dat biomassa in 2050 meer dan 50% van de duurzame energiemix vertegenwoordigt.

Cascadering

Bij de meervoudige verwaarding wordt gebruik gemaakt van het principe van cascadering: de hoogwaardige grondstoffen worden het eerst aan de biomassa onttrokken. Denk hierbij aan mineralen, eiwitten en vezels, met toepassingen voor de industrie. Uiteindelijk wordt uit het restproduct via vergisting, vergassing en raffinage duurzame energie gewonnen in de vorm van hernieuwbaar gas. Op deze wijze worden alle waardevolle componenten uit bestaande biomassastromen benut. Deze optimalisering van waarde creëert mogelijkheden om nieuwe biomassastromen te ontwikkelen zoals aquatische biomassa. De overheid beschouwt de ontwikkeling van deze meervoudige verwaarding van biomassa als een belangrijke sleutel voor de verduurzaming van de chemiesector en de energievoorziening.

Ondertekenaars Green Deal Business met biomassa en biobased gas.

Meer details op de website van Green Deal.

Persbericht Green Deal.