Gratis advies over koe in de wei

14 januari 2008

Stichting Weidegang biedt per 1 januari melkveehouders een gratis adviesgesprek aan.

Melkveehouders kunnen hiermee een goed onderbouwde beslissing nemen over de keuze of ze hun koeien willen opstallen of weiden.

Het advies is bedoeld voor melkveehouders die voor de keuze staan tussen opstallen of weiden, bijvoorbeeld door de bouw van een nieuwe stal, het overgaan op automatisch melken of een bedrijfsuitbreiding. De melkveehouder krijgt een advies onder andere gebaseerd op de economie en beschikbare arbeid op zijn bedrijf. Verder houden de adviseurs rekening met de specifieke situatie van het bedrijf, zoals de omvang van de huiskavel, de grootte van de koppel, de hoogte van de melkproductie en het melksysteem.

De adviseurs maken gebruik van de nieuwste instrumenten, zoals ‘de graasvisie’ die de Animal Sciences Group (ASG) van Wageningen Universiteit heeft ontwikkeld. De melkveehouder krijgt zo inzicht in de (on)mogelijkheid van weidegang op zijn bedrijf.

Stichting Weidegang heeft ruim 30 gemotiveerde en ervaren adviseurs geselecteerd van accountancy- en adviesbureaus, veevoederbedrijven of leveranciers van automatische melksystemen. Zij zullen 1 dagdeel per week werkzaam zijn voor de stichting. De adviseurs zijn speciaal hiervoor opgeleid door de ASG van Wageningen Universiteit en het Wellantcollege.

Melkveehouders die een adviesgesprek willen aanvragen kunnen zich aanmelden via het formulier op www.weidegangadvies.nl.

Over Stichting Weidegang

Stichting Weidegangis een initiatief van Albert Heijn, het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Friesland Foods, Rouveen Kaasspecialiteiten, LTO Nederland, NAJK,Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Vereniging Natuurmonumenten en de Dierenbescherming. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Rabobank Nederland ondersteunen de activiteiten.

Doel van Stichting Weidegang is de zichtbaarheid van koeien in het Nederlandse landschap te stimuleren door weidegang te ondersteunen. Stichting Weidegang heeft twee taken. De eerste taak is het adviseren van melkveehouders over het toepassen van weidegang. De tweede taak is een financiële ondersteuning van melkveehouders die weidegang hanteren door het uitkeren van een weidegangbonus. Friesland Foods garandeert drie jaar lang een bijdrage van twee miljoen Euro per jaar aan het fonds ten behoeve van de financiële ondersteuning van de eigen ledenveehouders die weidemelk leveren.

Bij de stichting zijn adviseurs aangesloten van: Accon-avm, Agrifirm, Alfa Accountants en Adviseurs, Antonissen Agrarisch Advies, Cehave Landbouwbelang, Countus accountants en adviseurs, De Heus Voeders B.V., DeLaval B.V., DLV Rundvee Advies BV, Euro Koe IDEE, ForFarmers, Fransen Gerrits, Gibo Groep, Hendrix Utd, Lely NV, LTO Noord Advies, PPP-Agro Advies West, Smolders AGRO Advies, Van der Veen & Kromhout en ZLTO.

Voor meer informatie:

Stichting Weidegang Kees-Jaap Hin (secretaris) telefoon: 06- 51 01 55 32