Gevolgen actie DDB voor Friesland Foods

30 mei 2008

Op vrijdag 30 mei om 10.00 uur hadden 263 melkveehouders die lid zijn van Friesland Foods aangegeven dat zij de melk niet leveren. In totaal gaat het hierbij om zo’n 430.000 kilo melk per dag.

Friesland Foods legt de gegevens van de melkveehouder vast en haalt de melk vervolgens ook niet op. Friesland Foods heeft ruim 9.400 lid-melkbedrijven. Op jaarbasis verwerkt Friesland Foods 5,3 miljard kilo melk van de leden-melkveebedrijven. In deze periode van het jaar wordt per dag zo’n 15 miljoen kilo melk opgehaald.

Dinsdag 27 mei is er een actie door de Dutch Dairymen Board (DDB) gevoerd bij de productielocatie voor dagverse zuivel van Friesland Foods Fresh in Nijkerk. Daarbij waren naar schatting 300 – 500 melkveehouders aanwezig. De actievoerders blokkeerden de toegangen tussen circa 11.00 en 15.00 uur, waardoor de vrachtauto’s met producten niet konden vertrekken en melk niet kon worden aangevoerd. Leveringen aan supermarkten liepen hierdoor enige vertraging op.

Friesland Foods heeft er begrip voor dat melkveehouders aandacht vragen voor de inkomenssituatie en de stijgende kostprijzen. Friesland Foods vindt echter de oplossing van de DDB, dat coöperaties een kostprijsdekkende melkprijs moeten betalen niet realistisch. De waarde van een product wordt namelijk door de markt bepaald. Daarbij is het de opdracht van Friesland Foods in de markt de hoogst mogelijke opbrengsten te realiseren.

Met name vraag en aanbod voor standaardproducten als melkpoeder, weipoeder, boter en foliekaas geven daarbij richting aan het verloop van het prijsniveau. Wereldwijd zijn er vele aanbieders van zuivelproducten zowel op regionaal, landelijk als op internationaal niveau. Omdat Friesland Foods 2/3 van haar omzet buiten Nederland realiseert heeft zij te maken met vele concurrenten en gaat het daarbij dus niet alleen om vraag en aanbod in Nederland, maar wereldwijd. Ook de ontwikkeling van valutakoersen spelen een belangrijke rol in de opbrengstprijzen van zuivelproducten.