Geen crisisstemming onder Duitse boeren

8 januari 2009

“Duitse boeren verkeren niet in een crisisstemming.” Dat zei  Gerd Sonnleitner, voorzitter van de Duitse boerenbond DBV, tijdens zijn nieuwjaarsrede. “Andere delen van de economie worden nu plots geconfronteerd met prijsschommelingen. Voor boeren en tuinders zijn prijsschommelingen echter een bekend fenomeen. Ze houden daar in hun bedrijfsvoering ook altijd rekening mee.”

De Duitse prijzen voor boerderijmelk namen in de tweede helft van 2007 en het voorjaar van 2008 een hoge vlucht. Vervolgens werd een forse daling ingezet. Per saldo kijken de Duitse melkveehouders terug op een goed jaar 2007/2008. “De melkveehouders in Sleeswijk-Holstein verdienden in 2007/2008 gemiddeld een inkomen van 75.100 euro.” In de zuidelijke deelstaten (Baden-Württemberg en Beieren) lagen de inkomens beduidend lager omdat de melkveebedrijven daar gemiddeld veel kleiner van omvang zijn. Over het lopende quotumjaar 2008/2009 toonde Sonnlieter zich minder optimistisch. De prijzen voor landbouwproducten dalen. En dat zal leiden tot lagere inkomens voor boeren en tuinders.