Geen beursdag in maart, wel in mei

31 januari 2008

Het bestuur van de Zuivelcoöperatie Friesland Foods U.A. heeft, in overleg met het bestuur van de Stichting toezicht certificaten Friesland Foods, besloten om in maart 2008 geen beursdag te organiseren. Wel is besloten op 29 mei 2008 een beursdag te organiseren.

De in december aangekondigde voorgenomen fusie tussen Friesland Foods en Campina heeft geleid tot enige vertraging in het onderzoek naar de wijzigingen in de structuur en opbrengstverdeling. Gevolg hiervan is dat een mogelijke oplossingsrichting voor de structuurdiscussie in maart met het kader (regioraadsleden) besproken gaat worden en dat er op 9 april 2008 een voorgenomen besluit door de algemene vergadering voorzien wordt. Vanaf het moment van bekendmaking van dat voorgenomen besluit in april beschikken alle betrokkenen over gelijke informatie. Daarom kan er wel een beursdag in mei plaatsvinden maar nog niet in maart.

Zodra dit mogelijk is worden leden en certificaathouders geïnformeerd over het moment waarop orders kunnen worden ingelegd voor de beursdag van 29 mei. Ook zullen de certificaathouders die hun certificaten verplicht moeten overdragen nader van de afwikkeling op de hoogte worden gebracht. Totdat leden en certificaathouders per brief informatie ontvangen is het niet mogelijk orders voor de koop of verkoop van certificaten van aandelen B in te leggen.

De dividenduitkering over 2007 zal plaatsvinden op basis van het aantal certificaten van aandelen B in bezit na de laatst gehouden beursdag van 27 september 2007. Uitbetaling van het dividend op certificaten van aandelen B zal naar verwachting plaatsvinden op 7 maart 2008.