Garantieprijs januari 2009

5 januari 2009

De prijzen voor boerderijmelk in Duitsland, Denemarken en Nederland staan de laatste maanden onder druk. Dat heeft zijn weerslag op de eerste garantieprijs die FrieslandCampina bekend maakt, die voor de maand januari 2009. Dat is de prijs die wij onze leden-melkveehouders gegarandeerd betalen voor de melk die zij leveren in januari 2009, onafhankelijk van het resultaat van de onderneming FrieslandCampina. De garantieprijs van FrieslandCampina bedraagt voor januari 28,75 euro per 100 kilo melk, exclusief BTW. Deze is 1,50 euro per 100 kilo melk lager dan de indicatie van wat de garantieprijs in december 2008 geweest zou zijn. De garantieprijs wordt volledig uitbetaald.

De garantieprijs is een prijs voor 100 kilo boerderijmelk bij 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit, exclusief BTW. In deze garantieprijs zijn de effecten van toeslagen en heffingen niet verwerkt, zoals de kwantumtoeslag, seizoensheffingen en seizoenstoeslagen.

Garantieprijs FrieslandCampina (exclusief BTW)

per 100 kilo melk1) per kilo vet2) per kilo eiwit3)
januari 2009 28,75  2,38  5,26
december 20084) 30,25  2,45  5,61
januari 20084) 41,74  3,88  7,10

1) in euro per 100 kilo melk met 4,41 procent vet en 3,47 procent eiwit. In deze prijs zijn geen heffingen en toeslagen verwerkt
2) deze prijs geldt voor leden in Nederland
3) deze prijs geldt voor leden in Nederland. In deze prijs zijn geen heffingen en toeslagen verwerkt
4) cijfers 2008 zijn indicatief. De definitieve garantieprijs 2008 wordt vastgesteld en gepubliceerd met onze jaarcijfers 2008, eind maart 2009

Berekening garantieprijs
We baseren de garantieprijs op de gemiddelde ZMP-melkprijs voor Duitsland, de melkprijs van Arla Foods in Denemarken, de melkprijzen van Bel Leerdammer, Cono Kaasmakers en DOC Kaas in Nederland en de melkprijs van Milcobel in België. Deze prijzen voor boerderijmelk zijn beeldbepalend voor het betreffende land.
Voor de berekening van de garantieprijs van FrieslandCampina wegen we deze melkprijzen voor de hoeveelheid melk die in het hele betreffende land wordt verwerkt. In zijn totaliteit gaat het om zo’n 45 miljard kilogram melk.
We gaan daarbij uit van het verloop van de afgelopen maanden en de verwachtingen die er zijn voor het verloop in de eerstkomende tijd, op basis van de prijsontwikkelingen in de zuivelmarkt.
In de afgelopen maanden zijn met name in Duitsland, Denemarken en Nederland de prijzen voor boerderijmelk gedaald en hebben diverse partijen in deze landen aangekondigd dat verdere prijsverlagingen voor boerderijmelk in het verschiet liggen. In veel gevallen zijn de prijzen voor boerderijmelk nu beland op het niveau van begin 2006.

Melkprijs FrieslandCampina bestaat uit garantieprijs en prestatietoeslag
De melkprijs die we als FrieslandCampina aan onze leden betalen, bestaat uit de garantieprijs en de jaarlijkse prestatietoeslag. In tegenstelling tot de garantieprijs is de prestatietoeslag wel afhankelijk van de financiële resultaten van de onderneming FrieslandCampina en het vastgestelde reserveringsbeleid. Van de nettowinst van de onderneming, op basis van de garantieprijs en na aftrek van de vergoeding op ledencertificaten en -obligaties, betalen we in principe 25 procent contant aan de leden uit als prestatietoeslag. De prestatietoeslag wordt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening uitbetaald naar rato van de waarde van de geleverde melk.

Melkgeld dat melkveehouder ontvangt
Op basis van de garantieprijs van januari 2009 zal een FrieslandCampina-melkveehouder met een jaarleverantie van 500.000 kilo melk in januari 28,06 euro per 100 kilo melk aan melkgeld ontvangen. Dat is exclusief btw. Inclusief btw volgens de Nederlandse landbouwregeling is dit 29,57 euro.
Het verschil tussen het melkgeld en de garantieprijs wordt verklaard door de optelsom van heffingen en toeslagen die binnen FrieslandCampina gelden. Voor een melkveehouder met 500.000 kilo melk valt deze in januari 2009 negatief uit. Er zijn in januari geen seizoensheffingen of seizoenstoeslagen, maar er zijn wel de algemene inhoudingen. Daartegenover staat alleen de kwantumtoeslag.
In dit melkgeld is de heffing voor het Productschap Zuivel (PZ-heffing) van 0,08 euro per 100 kilo melk niet verrekend. Ten bate van het productschap houden we dit bedrag in bij onze Nederlandse leden.
Op basis van het maandelijkse melkgeld zullen we na afloop van de maand ook een vergelijking van prijzen maken. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de melknota van de individuele melkveehouder.
De exacte uitwerking voor individuele Duitse leden-melkveehouders wordt rond het einde van de maand zichtbaar. Dan zijn de gemiddelde vet- en eiwitgehalten en de melkleverantie over de betreffende maand bekend. Die gegevens zijn nodig om in Duitsland de basisprijs en de vet- en eiwitprijzen te kunnen berekenen.

Verschil met decemberprijzen Friesland Foods en Campina
De berekening van de garantieprijs is anders dan de manier waarop Friesland Foods en Campina in het verleden hun voorschotprijs vaststelden en publiceerden.
Daardoor zijn de voorschotprijzen van Friesland Foods en Campina over december 2008 moeilijk vergelijkbaar met de garantieprijs van FrieslandCampina over december 2008 en januari 2009.
Als de systematiek van Friesland Foods of Campina in 2009 zou zijn voortgezet, dan zou dat voor januari ook geleid hebben tot een maandprijs die aanzienlijk lager zou zijn dan in december 2008 en januari 2008, als gevolg van de internationale prijsontwikkelingen.