FrieslandCampina ziet voor vierde jaar op rij meer melkveebedrijven met koeien in de wei

18 juni 2018

Dit jaar kiezen 303 ledenmelkveebedrijven van FrieslandCampina ervoor om over te stappen naar weidegang waarmee zij hun koeien weer laten grazen in de wei. Dat blijkt uit de aanmeldingen voor het weideseizoen dit jaar. Het aandeel ledenmelkveebedrijven van FrieslandCampina in Nederland waar de koeien buiten in de wei lopen stijgt naar verwachting van 79,4 naar circa 81 procent. Daarmee komt de sectordoelstelling voor het jaar 2020 in zicht. In dat jaar moet het aandeel melkveebedrijven dat koeien buiten laat grazen uitkomen op 81,2 procent, het niveau van 2012.

Frans Keurentjes, voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. “Het is positief dat jaarlijks meer leden-melkveebedrijven zich willen inspannen om de koe in de wei te behouden. Daarmee blijft onze zuivelsector zichtbaar voor de samenleving en wordt behouden wat kenmerkend is voor het Nederlandse landschap: koeien in een groene weide.”

Vanaf 2015 is het aandeel ledenmelkveebedrijven dat de koeien buiten in de wei laat grazen, jaarlijks toegenomen (2017: 79,4 procent; 2016: 78,2 procent en 2015: 77,9 procent). Het definitieve percentage wordt vastgesteld in december als het weideseizoen is afgelopen.

Werving nieuwe weiders

FrieslandCampina heeft de afgelopen maanden leden benaderd die hun koeien nog niet weiden. Honderden van hen hebben advies op maat gekregen of hebben een speciale weidegangbijeenkomst bezocht. Dit heeft geleid tot 303 extra ledenmelkveebedrijven die ervoor kiezen hun koeien vanaf 2018 weer in de wei te laten grazen. Wat de toename van het aantal leden-melkveebedrijven met weidegang betekent voor het uiteindelijke weidegangpercentage is pas aan het eind van het jaar bekend. Dan is ook het aantal leden dat gestopt is of het lidmaatschap van FrieslandCampina heeft beëindigd bekend.

Kenmerkend voor Nederlandse landschap

Koeien in de wei zijn kenmerkend voor het Nederlandse landschap en maken de melkveehouderij zichtbaar in de samenleving. Om koeien in de wei behouden werd in 2012 het Convenant Weidegang in het leven geroepen door de Nederlandse zuivelsector, waaronder FrieslandCampina. Met het convenant willen de ondertekenaars koeien zo veel als mogelijk weidegang bieden en ten minste het aandeel weidegang in 2020 terugbrengen op het niveau van 2012, dit was 81,2%.

Beloning voor weiden

Om het weiden van koeien te stimuleren beloont FrieslandCampina zijn ledenmelkveehouders. De melkveehouders ontvangen een weidegangtoeslag van 1,50 euro per 100 kilo melk wanneer zij hun melkkoeien ten minste 120 dagen per jaar minimaal 6 uur per dag laten grazen in de wei. Deelweidegang beloont FrieslandCampina met 0,46 euro per 100 kilo melk. Om hiervoor in aanmerking te komen, geldt dat melkveehouders minimaal 25 procent van het rundvee dat op het melkveebedrijf aanwezig is ten minste 120 dagen per jaar minimaal zes uur per dag in de wei te laten grazen. Op dit moment past ongeveer 8,6 procent van de ledenmelkveebedrijven deelweidegang toe. De controles worden uitgevoerd door een onafhankelijke controleur en door de buitendienstmedewerkers van FrieslandCampina.

Assortiment weidemelkproducten

FrieslandCampina heeft een ruim assortiment aan zuivelproducten van weidemelk. Hiermee wil het klanten en consumenten in staat stellen een bewuste keuze te maken voor weidemelkproducten en zo bij te dragen aan het behoud van de koe in het Nederlandse landschap.