FrieslandCampina zet in op continue verbetering van voedingswaarde consumentenproducten-portfolio

15 maart 2019

Dankzij de inspanningen van voorgaande jaren voldeed in 2018 66 procent van het verkoopvolume van consumentenproducten aan de FrieslandCampina Global Nutritional Standards (GNS). Deze dienen als leidraad bij productontwikkeling en herformulering. Vanwege de succesvolle implementatie van de standaarden en om vooruitgang te blijven boeken, heeft FrieslandCampina de ambitie voor 2020 verscherpt naar 70%.

Daarnaast streeft FrieslandCampina naar een productportfolio met een goede balans tussen ‘basisvoedingsproducten voor dagelijkse consumptie’ en verwenproducten die bedoeld zijn voor af en toe’. De doelstelling is dat jaarlijks minimaal 70 procent van het verkoopvolume van consumentenproducten ‘basisvoedingsproducten voor dagelijkse consumptie’ is. In 2018 was het resultaat 80 procent.

Voedingsbeleid

Een belangrijk onderdeel van de natuurlijke voeding van FrieslandCampina is het leveren van betere voeding voor de wereldbevolking. Dit doel is vastgelegd in het FrieslandCampina Nutrition Policy. Dit beleid is gebaseerd op het WHO Global Action Plan en sluit aan bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties om de honger in de wereld te verminderen en een goede gezondheid en welzijn te bevorderen. Het Voedingsbeleid omvat vier programma’s: Betere producten, Verantwoorde marketingcommunicatie, Leefstijleducatie en Toegankelijkheid van voedsel.

Doelstellingen

In het programma ‘Betere voeding’ verbeteren we voortdurend de voedingswaarde van onze producten. We zorgen voor een goede balans tussen het aantal consumentenproducten die bedoeld zijn voor dagelijks gebruik en het aantal verwenproducten voor incidenteel gebruik. Om dit te monitoren passen we de FrieslandCampina Global Nutritional Standards toe. De Global Nutritional Standards dienen als leidraad bij productontwikkeling en herformulering. We hebben een aantal praktische doelstellingen geformuleerd. U vindt ze op deze pagina.

FrieslandCampina zet in op continue verbetering van voedingswaarde consumentenproducten-portfolio 1