FrieslandCampina verhoogt verkoopprijzen kaas

27 mei 2016

FrieslandCampina gaat de verkoopprijzen van kaas verhogen. De verkoopprijzen van kaas, melkpoeder, halfvolle melk en boter liggen op zulke lage niveaus dat de productie verliesgevend is.

Onverantwoord lage verkoopprijzen

Bas van den Berg, COO van Royal FrieslandCampina en verantwoordelijk voor de business group Cheese, Butter & Milkpowder: “De melkprijs (garantieprijs) die we de leden-melkveehouders betalen ligt al maanden op een onverantwoord laag niveau. We signaleren nu de eerste mogelijkheden om de verkoopprijzen van een aantal basiszuivelproducten weer te verhogen. De vraag neemt wat toe en het melkaanbod begint te stabiliseren. Ook op de wereldmarkt zijn de eerste tekenen van een kentering zichtbaar. Het is onze verantwoordelijkheid om de prijzen waar mogelijk weer te verhogen.”

Melkveehouders produceren ver onder de kostprijs van melk

De garantieprijs die FrieslandCampina de melkveehouders per maand betaalt is gedaald van 43,00 euro in januari 2014 naar 25,00 euro in mei 2016. Melkveehouders zien daardoor hun inkomsten scherp dalen. Zij produceren nu ver onder de kostprijs van melk. Een groot aantal melkveebedrijven heeft hierdoor te maken met financiële problemen.

Broos herstel

FrieslandCampina wil met de stijging van de verkoopprijzen de dalende markttrend breken. Dit moet ertoe leiden dat ook de melkprijzen voor de boeren weer kunnen gaan stijgen. Bas van den Berg: “Door onze investeringen in verwerkingscapaciteit waaronder ook de nieuwe melkpoederproductielocatie in Borculo kunnen we de melk nog beter sturen naar die segmenten die op dat moment het meest opleveren. FrieslandCampina heeft de laatste tijd minder foliekaas geproduceerd en meer melkpoeder. Melkpoeder leverde meer op dan foliekaas door de markt regulerende werking van de interventieregeling voor melkpoeder in de EU. Hierdoor zijn onze voorraden van foliekaas beperkt en bij een toenemende vraag ontstaan er mogelijkheden de kaasprijzen te verhogen. Op de wereldzuivelmarkt zijn ook de eerste tekenen van een kentering en broos herstel zichtbaar.”

Bas van den Berg

De laatste maanden hebben de verkoopprijzen van bijvoorbeeld foliekaas op een historisch onverantwoord laag niveau gelegen ten opzichte van het prijsniveau van 2009. Inmiddels stijgen de prijzen weer goed boven de 2,20 euro. FrieslandCampina voorziet nog verdere prijsstijgingen in dit segment.

Afhankelijk van de marktontwikkelingen zal FrieslandCampina ook de verkoopprijzen van andere producten gaan verhogen zodra contracten daar de mogelijkheid toe bieden.