FrieslandCampina start pilot kaasproductie volgens Duitse VLOG-standaard

26 april 2017

Zuivelonderneming FrieslandCampina en een groep leden-melkveehouders gaan starten met de productie van melk met diervoer dat voldoet aan de Duitse VLOG-standaard (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik). De melk gaat gebruikt worden voor de productie van kaas voor de Duitse markt. FrieslandCampina start deze week met de werving van leden-melkveehouders die mee willen doen aan de pilot.

FrieslandCampina speelt met de productie van kaas volgens de VLOG-standaard in op de toenemende vraag van Duitse supermarkten naar voedingsmiddelen waarbij in de productieketen geen gebruik is gemaakt van gentechniek.

VLOG-standaard

VLOG (Verband Lebensmittel Ohne Gentechnik) is een Duitse vereniging die verantwoordelijk is voor de certificatie en uitgifte van het ‘Ohne Gentechnik’-label. De VLOG-vereniging is opgericht in 2010 en is erkend door de Duitse overheid. In Duitsland produceert een aantal melkveehouders van FrieslandCampina al melk conform het ‘Ohne Gentechnik’-label voor Landliebe-producten.

Leden-melkveehouders kunnen meedoen

FrieslandCampina biedt enkele honderden leden-melkveehouders in de omgeving van de kaasmakerijen in Born en Workum de mogelijkheid om mee te doen aan de proef. Deze melkveehouders mogen voor hun koeien alleen voer gebruiken dat voldoet aan de VLOG-criteria. Daarbij gaat het er vooral om dat er geen veevoer wordt gebruikt dat is gemaakt met of van genetisch gemodificeerde organismen, zoals veel sojaschroot dat afkomstig is uit Amerika. Lokaal geteeld ruwvoer zoals gras en maïs, verreweg het belangrijkste voer voor koeien, voldoet aan de VLOG-criteria. Voordat de melk gebruikt mag worden in producten met het VLOG-label moeten de koeien drie maanden gevoerd zijn volgens de VLOG-criteria.

Als gevolg van de hogere voerkosten op de boerderij en de hogere logistieke- en productiekosten is de kaas met VLOG-label duurder dan gangbare kaas. Deelnemende melkveehouders ontvangen een extra vergoeding van circa 1,00 euro per 100 kg melk bovenop de FrieslandCampina-garantieprijs voor boerderijmelk om de hogere voerkosten te compenseren. De FrieslandCampina-kaasmakerijen in Born en Workum worden geschikt gemaakt om verschillende melkstromen gescheiden te kunnen verwerken.

FrieslandCampina blijft open staan voor genetische modificatie

FrieslandCampina blijft open staan voor onderzoek, innovaties, grondstoffen en producten waarbij, op verantwoorde wijze, gebruik wordt gemaakt van genetische modificatie die bewezen veilig is en als zodanig is goedgekeurd door de verantwoordelijke autoriteiten. Daarmee kan een bijdrage worden geleverd aan het zekerstellen van de wereldwijde voedselproductie op een duurzame wijze. Overigens heeft FrieslandCampina geen producten op de markt die als genetisch gemodificeerd geëtiketteerd zouden moeten zijn.

Het gangbare krachtvoer voor koeien voldoet aan alle wettelijke eisen van de Europese Unie. De leden-melkveehouders van FrieslandCampina gebruiken sinds 2015 in het krachtvoer alleen nog maar soja dat afkomstig is van duurzame bronnen en dat is gecertificeerd volgens de criteria van de Round Table Responsible Soy of gelijkwaardig.