FrieslandCampina: stabiele winst bij elf procent omzetgroei

Eerste halfjaar 2017: melkprijs voor leden-melkveehouders stijgt met 27 procent

31 augustus 2017
  • Netto-omzet neemt toe met 10,7 procent naar 6,1 miljard euro
  • Volumegroei in Zuidoost-Azië, met foodservice-activiteiten, hogere waarde segment kaas en farmaceutische lactose; consumentenvolumes in Europa onder druk
  • Bedrijfsresultaat stijgt met 7,8 procent naar 275 miljoen euro door sterk herstel verkoopprijzen kaas en boter
  • Winst stijgt met 1,3 procent naar 162 miljoen euro
  • Melkaanvoer leden-melkveehouders neemt af met 1 procent naar 5.435 miljoen kilo
  • Totale vergoeding aan leden-melkveehouders neemt met 24,1 procent toe naar 2,1 miljard euro
  • Pro forma melkprijs voor de leden-melkveehouders stijgt met 26,9 procent naar 38,37 euro per 100 kilo melk

De netto-omzet van Koninklijke FrieslandCampina N.V. is in het eerste halfjaar 2017 gestegen met 10,7 procent naar 6,1 miljard euro. De winst nam toe met 1,3 procent naar 162 miljoen euro. De netto-omzet is gegroeid door de stijging van de verkoopprijzen en de acquisitie van Engro Foods in Pakistan. De pro forma melkprijs voor de leden-melkveehouders is toegenomen met 26,9 procent naar 38,37 euro per 100 kilo melk. De interimuitkering voor de leden-melkveehouders bedraagt 1,17 euro per 100 kilo melk.

Roelof Joosten, CEO van Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “De melkprijs voor de leden-melkveehouders heeft zich dit jaar hersteld na een aantal tegenvallende jaren. De hogere verkoopprijzen van vooral boter en kaas liggen hieraan ten grondslag. We zijn er in West-Europa goed in geslaagd de hogere garantieprijs door te berekenen in de verkoopprijzen. Dat zie je terug in de stijging van de omzet. De totale vergoeding aan de leden-melkveehouders is met 24 procent toegenomen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2016. In Indonesië en Vietnam en met kaas en boter is goede groei gerealiseerd. In Duitsland, de Filippijnen en Nigeria zijn de resultaatsontwikkelingen minder positief als gevolg van lokale marktomstandigheden en negatieve valuta-effecten, dit laatste vooral in Nigeria.”

Stijging netto-omzet

De stijging van de netto-omzet naar 6,1 miljard euro is gerealiseerd door toename van de verkoopprijzen met 10,3 procent en de acquisitie van Engro Foods in Pakistan eind 2016 met 2,4 procent. Valuta-effecten hadden per saldo een negatief effect van 53 miljoen euro (-1,0 procent) op de netto-omzet. Het volume van producten met hogere toegevoegde waarde is gedaald met 1,6 procent (exclusief de acquisitie van Engro Foods) en het volume van basisproducten is gestegen met 1,2 procent. Op de netto-omzet gaf dit per saldo een negatief mix-effect van -1,0 procent.  Boterproducten realiseerden de sterkste prijsstijgingen door de wereldwijd toenemende vraag naar boter- en roomproducten bij een afnemend aanbod.

Bedrijfsresultaat hoger

Het bedrijfsresultaat nam in de eerste helft van 2017 toe met 7,8 procent tot 275 miljoen euro. Valuta-effecten hadden een negatief effect van 13 miljoen euro op het bedrijfsresultaat.

De brutomarge nam toe met 8,2 procent naar 1 miljard euro doordat de hogere verkoopprijzen de toename van de kostprijzen hebben gecompenseerd. De kostprijs van de omzet nam toe met 11,2 procent naar 5,1 miljard euro. Dit is vooral het gevolg van de hogere garantieprijs voor boerderijmelk en de stijging van de prijzen van overige grondstoffen.

De totale vergoeding aan de leden-melkveehouders voor de melk is met 24,1 procent toegenomen naar 2,1 miljard euro (2016: 1,7 miljard euro), bij een 1-procent lagere melkproductie (5.435 miljoen kilo).

In het bedrijfsresultaat zijn als eenmalige posten verwerkt de boekwinst van 9 miljoen euro op de verkoop van het 8,2 procent belang in Synlait Milk Ltd. en de afwaardering van 20 miljoen euro van het 1,1 procent belang in China Huishan Dairy Holdings Company Ltd.

Stabiele winst

De winst over het eerste halfjaar 2017 is gestegen met 1,3 procent tot 162 miljoen euro. De stijging van de winst is het gevolg van het sterke herstel van de verkoopprijzen van boter en kaas. Van de winst is 128 miljoen euro beschikbaar voor de aandeelhouder en verstrekker van de coöperatieve lening (Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A.) en houders van ledenobligaties (eerste halfjaar 2016: 117 miljoen euro).

Interimuitkering 1,17 euro per 100 kilo melk

Op 1 september 2017 wordt een interimuitkering betaald aan de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. van 1,17 euro per 100 kilo melk (exclusief btw). Deze is gelijk aan het eerste halfjaar 2016. De interimuitkering is 75 procent van de pro forma prestatietoeslag over het eerste halfjaar. De eindafrekening vindt plaats in april 2018, op basis van de jaarresultaten van FrieslandCampina en de door de melkveehouder in 2017 geleverde hoeveelheid melk.

Operationele kasstroom afgenomen

De kasstroom uit operationele activiteiten is afgenomen naar 29 miljoen euro (eerste halfjaar 2016: 165 miljoen euro). Dit is vooral het gevolg van het hogere werkkapitaal door de hogere garantieprijs. Hierdoor is de voorraadwaardering gestegen en zijn de uitstaande vorderingen door de prijsverhogingen toegenomen. In het eerste halfjaar 2017 bedroeg de uitgaande kasstroom voor investeringsactiviteiten 242 miljoen euro (eerste halfjaar 2016: 262 miljoen euro).

Melkaanvoer

De melkaanvoer van leden-melkveehouders is in het eerste halfjaar 2017 afgenomen met 53 miljoen kilo (1,0 procent) tot 5.435 miljoen kilo melk. In de eerste maanden van 2017 waren er twee tijdelijke melkvolumeregelingen van kracht: de zogenoemde 10 centmaatregel en de tijdelijke FrieslandCampina standstill-maatregel.

Vooruitzichten

FrieslandCampina spreekt geen concrete verwachting uit ten aanzien van het resultaat over het gehele jaar 2017.