FrieslandCampina sluit zich aan bij  FReSH (the Food Reform for Sustainability and Health program)

19 januari 2017

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos, hebben 24 bedrijven – waaronder FrieslandCampina – aangekondigd om samen de wereldwijde voedselvoorziening te veranderen.

De bedrijven hebben samen FReSH (the Food Reform for Sustainability and Health program) gelanceerd onder voorzitterschap van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en de EAT Foundation (EAT). Het is een open programma, andere bedrijven zijn van harte uitgenodigd om ook deel te nemen.

EAT Foundation

De EAT Foundation is gebouwd op het fundament van het EAT Initiatief, dat werd opgericht door de Stordalen Foundation en het Stockholm Resilience Centre in 2013. Samen met het Wellcome Trust introduceerden zij de EAT Foundation in maart 2016 met het doel om het wereldwijde voedselsysteem te hervormen. De drie organisaties zullen hun unieke ervaring op het gebied van gezondheid, wetenschap, beleid en duurzaamheid gebruiken om experts en beleidsmakers samen te brengen om onze manier van voedselgebruik te veranderen.

Met FReSH moeten de veranderingen versneld worden doorgevoerd, om zo te zorgen voor gezond en verantwoord verbouwd eten voor alle mensen op onze planeet. Om dit ambitieuze doel te bereiken brengt FReSH bedrijven en wetenschap samen. Gebruikmakend van de kennis en inzet van vooraanstaande onderzoeksinstituten en in samenwerking met bedrijven om zo succesvolle en belangrijke oplossingen te vinden.

Dit zijn de koplopers die nu deelnemen aan FReSH:

De introductie van FReSH is een direct gevolg van de het gezamenlijke initiatief zoals aangekondigd door WBCSD en de EAT Foundation om een “conference of parties” in de voedingsindustrie te creëren.

Meer informatie is te vinden op de website van de WBCSD.