FrieslandCampina scoort goed op WNF Soja Scorecard

31 mei 2016

WNF publiceert voor de tweede keer de Soja Scorecard waarin 133 bedrijven informatie konden geven over inkoop en gebruik van verantwoorde soja. FrieslandCampina scoorde bovengemiddeld goed met 20 van de 24 punten.

FrieslandCampina streeft ernaar in 2020 alleen nog agrarische grondstoffen in te kopen uit volledig duurzaam beheerde bronnen. Inkoop van duurzaam geproduceerde soja past in dit beleid. Sinds 2015 is 100 procent van de soja in het krachtvoer van de koeien in Nederland duurzaam.

Soja van duurzame bronnen

De leden-melkveehouders van FrieslandCampina dragen bij aan het verduurzamen van de teelt van soja doordat het veevoer (met sojaschroot) dat de leden-melkveehouders kopen, afkomstig is van duurzame bronnen. Met de diervoerindustrie is afgesproken dat vanaf 2015 100 procent van de soja in het krachtvoer van de koeien duurzaam is. Alle aangekochte soja moet gecertificeerd zijn volgens de RTRS (Round Table Responsible Soy) of vergelijkbare criteria. Vanaf 2015 mogen leden-melkveehouders alleen maar krachtvoer afnemen van veevoerleveranciers die voldoen aan de GMP+-module en daardoor op de zogenoemde witte lijst staan. Hierdoor wordt bereikt dat alle soja in het voer van de koeien voldoet aan de RTRS-criteria.

Soja Scorecard

Om meer aandacht te vragen voor de link tussen ons voedsel en ontbossing publiceert WNF voor de tweede keer op rij de Europese Soja Scorecard. Hiervoor zijn 133 bedrijven uit negen Europese landen aangeschreven en gevraagd informatie te geven over hun inkoop en gebruik van verantwoorde soja. Criteria die op de Soja Scorecard staan zijn onder andere openheid over het totale sojagebruik het gebruik van verantwoord geproduceerde soja en de inspanningen om ontbossing en aantasting van andere natuurlijke habitats uit soja supply chains tegen te gaan. Bekijk de Soja Scorecard van FrieslandCampina.

Foto: Lima Pix, (C)2013 creative commons