FrieslandCampina past melkgeldreglement aan voor uitzonderlijke omstandigheden

Ledenraad Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. besluit over aanpassing melkgeldreglement

16 november 2016

Op dinsdag 15 november heeft de ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. een aanpassing in het melkgeldreglement van de coöperatie goedgekeurd. Deze aanpassing maakt het mogelijk om in geval van uitzonderlijke omstandigheden snel en effectief tijdelijke maatregelen te kunnen nemen.

Bij uitzonderlijk omstandigheden kan het bijvoorbeeld gaan om een plotseling sterk stijgend melkaanbod waardoor een tekort aan verwerkingscapaciteit van de onderneming ontstaat. Maar ook om exportbelemmeringen, dierziektes en extreme weersomstandigheden waardoor de melk niet ingenomen en/of verwerkt kan worden.