FrieslandCampina opent zuivelzone in Vietnam

30 juni 2015

FrieslandCampina Vietnam heeft op 24 juni jl. de duurzame zuivelzone in de noordelijke provincie van Ha Nam geopend. Het 66 hectare grote gebied in de gemeente Moc Bac zal zich ontwikkelen tot een model-zuivelzone in de provincie Ha Nam.

De officiële openingsceremonie was een belangrijke mijlpaal voor het project “De ontwikkeling van duurzame zuivelzones in Vietnam”, dat tot stand komt in nauwe samenwerking met de autoriteiten van Ha Nam en de Nederlandse overheid.

Doel van het project:

  • het ontwikkelen van gespecialiseerde zuivelzones voor familiebedrijven in de landbouw
  • een bijdrage te leveren aan de voedselvoorziening in Vietnam
  • het creëren van arbeidsplaatsen
  • de invoer van melk te verminderen

50 melkveebedrijven

Zoals gepland, zullen zich tot 2017 – naast de huidige twee pilot melkveebedrijven – nog acht extra melkveebedrijven in deze zuivelzone vestigen. In december 2018 zullen hier naar verwachting 50 melkveebedrijven gevestigd zijn, die samen circa zeven miljoen kilogram verse melk per jaar leveren en zullen er ongeveer 345 mensen werken.

FrieslandCampina Vietnam

FrieslandCampina Vietnam – de belangrijkste partner in het project – zal zorgdragen voor het beheer, uitvoering en directe investeringen in de bouw van de gespecialiseerde zuivelzone in Ha Nam.