FrieslandCampina mee op Nederlandse handelsmissie naar China

26 maart 2015

Deze week heeft Roelof Joosten, COO FrieslandCampina Ingredients, deelgenomen aan een Nederlandse handelsmissie naar China. Onder leiding van minister-president Mark Rutte hebben 70 bedrijven en organisaties een bezoek gebracht aan China, waaronder een aantal bedrijven uit de agri-business.

Tijdens het bezoek is een Sino-Dutch Agriculture & Food Seminar gehouden, waar Roelof Joosten heeft gesproken over de doelen en de voortgang binnen het Sino-Dutch Dairy Development Centre. Het SDDDC is in 2013 door de China Agricultural University (CAU), Wageningen UR en Koninklijke FrieslandCampina N.V. opgericht met het doel de samenwerking in de zuivelsector tussen beide landen te stimuleren. Het centrum richt zich op het verbeteren van de voedselveiligheid, de kwaliteit en de productiviteit van de Chinese zuivelketen met behulp van de in Nederland aanwezige kennis van de zuivelindustrie. Tijdens het bezoek heeft ook Rabobank bekend gemaakt zich aan te sluiten bij het SDDDC om de uitwisseling van kennis en doen van onderzoek te versterken.