FrieslandCampina Institute en gemeente Amersfoort gaan door met samenwerking in project B.Slim

14 december 2015

Op 14 december 2015 ondertekenden Frank van Ooijen, director Corporate Communication, Sustainability en FrieslandCampina Institute van FrieslandCampina, en wethouder Fleur Imming van de gemeente Amersfoort een overeenkomst waarin de verlenging van de samenwerking in het project B.Slim wordt bekrachtigd.

Het hoofddoel van B.Slim is:

  • Het percentage kinderen van 0-18 jaar met overgewicht in de B.Slim wijken van Amersfoort in de projectperiode 2015-2017 verder te laten afnemen met 3%.

FrieslandCampina ondersteunt dit doel en stelt hiervoor per jaar € 10.000,- beschikbaar. FrieslandCampina is eveneens landelijk partner van JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Bijdrage op lokaal niveau

Het Central Office  van FrieslandCampina is in Amersfoort gevestigd en daarom wil FrieslandCampina ook als goed “inwoner” op lokaal niveau een bijdrage leveren. In de samenwerkingsovereenkomst  is vastgelegd dat FrieslandCampina in nauwe samenwerking met de gemeente Amersfoort en GGD, B.Slim actief ondersteunt.

Frank van Ooijen, director Corporate Communication, Sustainability en FrieslandCampina Institute van FrieslandCampina, en wethouder Fleur Imming (gemeente Amersfoort) ondertekenen de overeenkomst