FrieslandCampina in ‘Train to Paris’ naar Klimaattop

30 november 2015

Van 30 november tot en met 11 december 2015 vindt de Klimaattop (COP21) van de Verenigde Naties in Parijs plaats. De belangrijkste doelstelling is het bereiken van een nieuw klimaatverdrag dat in 2020 moet ingaan. FrieslandCampina is indirect betrokken bij de COP21 en daarom reisde Roelof Joosten, CEO Koninklijke FrieslandCampina, samen met Frank van Ooijen, director Sustainability, af naar Parijs.

Op zaterdag 28 november stapten Roelof Joosten en Frank van Ooijen in de speciale ‘Train to Paris’ naar de Klimaattop. In deze trein zaten de Nederlandse onderhandelingsdelegatie, koplopers uit het bedrijfsleven, leden van maatschappelijke organisaties en journalisten. Tijdens de rit naar Parijs bood deze trein een platform voor de partijen om na te denken over oplossingen voor CO2-reductie, bijdragen aan discussies en debat.

Innovatieve oplossingen in de gehele keten

Roelof Joosten, CEO van FrieslandCampina: “Ook onze onderneming is een onderdeel van het probleem van de opwarming van de aarde. FrieslandCampina heeft zich dan ook gecommitteerd aan klimaatneutrale groei en dit verankerd in de strategie route2020. We pakken deze uitdaging in onze hele keten op met het vinden van innovatieve oplossingen op het gebied van duurzame energie en transport, energie efficiency en mestverwaarding. Dat vraagt een stevige inzet van ons allen: van leden-melkveehouders én medewerkers van de onderneming.”

Frank van Ooijen: “We moeten 1.400 kiloton aan CO2  uit onze keten verwijderen vóór eind 2020.”

Duurzame energie en andere maatregelen

Frank van Ooijen over de relevantie van de Klimaattop voor FrieslandCampina: “Met zo’n tachtig productielocaties met onder meer energie-intensieve sproeidroogtorens en indampers, met bij de coöperatie aangesloten melkveebedrijven met bijna 1 miljoen melkkoeien en met veel logistieke bewegingen per boot en vrachtauto, heeft onze zuivelketen ‘van gras tot glas’ een fikse ‘carbon footprint’. We moeten 1.400 kiloton aan CO2 uit onze keten verwijderen vóór eind 2020. Daarom zetten we ook hoog in op de productie en het gebruik van duurzame energie (zon, wind, biomassa) in onze gehele keten. Zowel op energie efficiency als op duurzaam transport, en werken we ook hard aan snelle afvoer en verwerking van mest. Met een langere levensduur van melkvee en de uitrol van de KringloopWijzer kunnen onze melkveehouders hun steentje bijdragen en de emissie van broeikasgassen verminderen.”

FrieslandCampina is als volgt betrokken bij de Klimaattop: als partner van de Klimaatcoalitie, als lid van de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSCG) en als lid van de World Business Council for Sustainable Development (200 multinationals die samenwerken op duurzaamheid).