FrieslandCampina garantieprijs februari 2019: 36,50 euro per 100 kilo melk

28 januari 2019

De FrieslandCampina garantieprijs stijgt met 0,25 euro ten opzichte van de garantieprijs van vorige maand (36,25 euro), op grond van de verwachting dat de door de referentiebedrijven uitbetaalde prijzen voor boerderijmelk zullen toenemen als gevolg van stijgende basiszuivelprijzen.

Deze maand is de eiwitwaarde 595,82 euro, de vetwaarde 297,91 euro en de lactosewaarde 59,58 euro per 100 kilo.

De garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met 3,47 procent eiwit, 4,41 procent vet en 4,51 procent lactose en is exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 800.000 kilo melk op jaarbasis.

De FrieslandCampina garantieprijs is onderdeel van de FrieslandCampina melkprijs, die op jaarbasis aan de leden-melkveehouders wordt betaald. Maandelijks wordt de garantieprijs ingeschat aan de hand van de ontwikkeling van de gepubliceerde melkprijzen van de referentiebedrijven.