FrieslandCampina gaat voor PlanetProof-keurmerk

13 september 2018

FrieslandCampina heeft bij Stichting Milieukeur (SMK) aangegeven belangstelling te hebben voor certificering van zijn duurzame Top-Zuivellijn. Dit onder het internationale keurmerk ‘On the way to PlanetProof’.

FrieslandCampina wil zijn Top-Zuivellijn met extra aandacht voor dier, natuur en klimaat laten certificeren door SMK. Dit wegens de integrale duurzaamheidsbenadering van het SMK-keurmerk ‘On the way to PlanetProof’. Ook het feit dat SMK een onafhankelijke, geaccrediteerde certificatie-organisatie is, speelt hierbij een rol. Om in aanmerking te komen voor het keurmerk, moeten de melk en zuivelproducten goed scoren op de duurzaamheidsthema’s dierenwelzijn, biodiversiteit en klimaat. Daarnaast moet PlanetProof-melk voldoen aan de criteria voor weidegang en grondgebondenheid.

Duurzamer assortiment

Het verheugt FrieslandCampina dat een aantal supermarktketens en foodservicebedrijven al belangstelling heeft om PlanetProof-zuivelproducten op te nemen in hun assortiment en zo hun productaanbod te verduurzamen. Ook is FrieslandCampina blij met het enthousiasme van milieu- en natuurorganisaties over dit initiatief.

Extra vergoeding voor melkveehouder

Omdat deelname aan het PlanetProof-keurmerk extra duurzaamheidsinspanningen vraagt, betaalt FrieslandCampina de deelnemende leden-melkveehouders een extra vergoeding voor deze melk. In april 2018 heeft de onderneming aangekondigd te werken aan een duurzame Top-Zuivellijn. Het is de ambitie van FrieslandCampina om de eerste gecertificeerde duurzame zuivelproducten begin 2019 op de Nederlandse markt te brengen.

Voor meer informatie zie SMK Nieuws- en persberichten