FrieslandCampina en Rode Kruis verlengen samenwerking voor het verstrekken van noodhulp met drie jaar

25 januari 2017

FrieslandCampina zet de samenwerking met het Nederlandse Rode Kruis voor de komende drie jaar voort. Roelof Joosten, CEO FrieslandCampina en Gijs de Vries, directeur Nederlandse Rode Kruis, tekenden woensdag 25 januari 2017 het contract. Het Rode Kruis mag sinds 2012 jaarlijks rekenen op de steun van FrieslandCampina.

De basis van de samenwerking is het verstrekken van hulp aan mensen in conflict- of rampgebieden. Beide partijen zetten geld, kennis, medewerkers en overige middelen in om invulling te geven aan de gezamenlijke ambities:

  • Bestrijden van honger en nutriëntentekorten van mensen in nood
  • Bijdragen aan voedselzekerheid
  • Versterken van de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen

Sinds de start van de samenwerking heeft het Nederlandse Rode Kruis 700.000 euro van FrieslandCampina ontvangen voor het verlenen van (voedsel)hulp aan mensen in nood.

Betrokkenheid van medewerkers en leden-melkveehouders

Medewerkers en leden-melkveehouders voelen zich betrokken bij de samenwerking. Zo heeft een aantal van hen zich aangesloten bij Ready2Help, het burgerhulpnetwerk van het Rode Kruis. Ook hebben medewerkers de afgelopen jaren een mooie donatie bij elkaar gelopen door deel te nemen aan de Zevenheuvelenloop. In 2012 is er met 3FM Serious Request circa 300.000 euro opgehaald door bijdragen van medewerkers en leden-melkveehouders en door de verkoop van Campina-producten. Verder doneerden medewerkers van FrieslandCampina de afgelopen jaren tienduizenden euro’s voor onder meer de slachtoffers van tyfoon Haiyan in de Filippijnen en de 3FM Serious Request-editie van 2016 met het thema ‘Laat ze niet stikken’.

Roelof Joosten, CEO FrieslandCampina, en Gijs de Vries, directeur Nederlandse Rode Kruis, tekenen het contract voor de verlenging van de samenwerking.

Initiatieven met Rode Kruis wereldwijd

Daarnaast heeft het partnership andere werkmaatschappijen van FrieslandCampina geïnspireerd om samen te werken met Rode Kruisorganisaties wereldwijd. Zo bood Alaska Milk Corporation in de Filippijnen direct hulp door het uitdelen van melk en water aan de slachtoffers van tyfoon Haiyan. Ook in Nigeria is een samenwerking tot stand gekomen. Samen met het Nigeriaanse Rode kruis verleende de werkmaatschappij FrieslandCampina WAMCO voedselhulp aan vluchtelingen. In Vietnam wordt al vijf jaar financiële steun gegeven aan het ‘Koeienbank-project’, een project van het Vietnamese Rode Kruis waarin koeien worden gedoneerd om boeren een beter bestaan te bieden.