FrieslandCampina en Agriterra zetten samenwerking voort

13 november 2015

Op vrijdag 13 november 2015 ondertekenden Roelof Joosten, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V. en Albert Jan Maat, voorzitter van Agriterra, de overeenkomst om de samenwerking in het kader van het Dairy Development Programma voort te zetten. De nieuwe overeenkomst heeft een looptijd van 3 jaar.

Sinds 2012 werken FrieslandCampina en Agriterra officieel samen om via het Dairy Development Programme (DDP) lokale melkveehouders en hun organisaties in Azië en Afrika te ondersteunen door het delen van praktijkkennis en ervaring. Daarmee brengen we de zuivelproductie kwalitatief en kwantitatief op een hoger niveau, halen boeren een beter inkomen uit hun bedrijf en dragen we bij aan een leefbaar en economisch sterk platteland. Ook helpt het om jongeren te interesseren voor het agrarisch ondernemerschap door het economisch toekomstperspectief te verbeteren en daarmee in te spelen op de wereldwijd snel toenemende gemiddelde leeftijd van boeren.

De afgelopen jaren heeft de samenwerking al tot mooie resultaten geleid:

  • Met het Farmer2Farmer programma zijn tot nu toe, direct en indirect, meer dan 20.000 kleine boeren en hun coöperaties in Azië bereikt.
  • Via Agriterra adviesopdrachten zijn zo’n 70.000 kleine boeren bereikt in onder andere Kenia, Indonesië, Maleisië, Vietnam, Thailand, Uganda, Ethiopië, Tanzania en Nepal.
  • In Kenia heeft de coöperatie Mukurwe-ini Dairy een zuivelfabriek gebouwd met de kennis van FrieslandCampina en begeleiding door Agriterra. Ook heeft de coöperatie Meru Central Dairy haar omzet verdrievoudigd en heeft de coöperatie Kiambaa Dairy de bouw van een pasteuriseerlijn in voorbereiding.
  • In totaal 64 verschillende medewerkers en leden-melkveehouders van FrieslandCampina hebben hun expertise ingezet met 54 gezamenlijke adviesopdrachten.

Krachten bundelen

“Mede door het bundelen van onze krachten, zien we een positieve ontwikkeling van de lokale zuivelsector, vooral als het gaat om kwaliteit en productiviteit. Door middel van het Farmer2Farmer programma en de Agriterra Agripool delen medewerkers en leden-melkveehouders van FrieslandCampina kennis met boeren en coöperaties in Azië en Afrika en dat helpt hen echt vooruit,” aldus Roelof Joosten. “Alle reden om vandaag vol energie te tekenen voor een nieuwe periode van samenwerking”.

“De doelen van Agriterra passen perfect bij het Dairy Development Programma van FrieslandCampina dat zich richt op het versterken van de positie van melkveehouders in Azië en Afrika. Door samen te werken in dit MVO-partnership versterken we elkaars activiteiten, de productiviteit en kwaliteit van de zuivel, maar ook de organisatiegraad van melkveehouders en toegang tot de markt”, aldus Albert Jan Maat.

Over Agriterra

Agriterra versterkt en professionaliseert boerenorganisaties en coöperaties in ontwikkelingslanden, met inzet van deskundigen uit de Nederlandse agrarische wereld en met geld van de Nederlandse overheid. Agriterra focust zich op economische ontwikkeling en werkt nauw samen met het Nederlandse landbouwbedrijfsleven.

Meer informatie over Agriterra kunt u lezen op hun website.