FrieslandCampina compenseert gederfd melkgeld als gevolg van niet ophalen melk

20 januari 2016

De ledenraad van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. heeft gisteren ingestemd met het bestuursbesluit de leden-melkveehouders te compenseren voor het gederfde melkgeld als gevolg van het niet ophalen van de melk in verband met de ijzel eerder deze maand.

De compensatie voor de niet-opgehaalde melk wordt vastgesteld op basis van het gemiddelde melkgeld over de maand januari 2016. Ook krijgen de leden-melkveehouders de misgelopen vergoeding voor constante melklevering van 2 euro per 100 kilo, mits zij voor en na de situatie die vorige week door de gladheid ontstond ook aan de voorwaarden van deze maatregel, die is ingegaan op 1 januari, voldoen.

Bij de vaststelling van de hoeveelheid melk die de leden-melkveehouders hebben laten weglopen, wordt gekeken naar de laatst bekende inname voor het opschorten van het ophalen van de melk en naar de innames na het hervatten van het ophalen van de melk. De melkveehouders hebben naar schatting tussen 4,5 en 5 miljoen kilo melk laten weg laten lopen. In totaal wordt er een bedrag van ongeveer 1,6 miljoen euro gecompenseerd.

Als gevolg van de gladheid waren de wegen in de periode van 4 tot en met 7 januari in het noorden van Nederland (de provincies Groningen, Friesland en Drenthe) moeilijk begaanbaar. Er is door alle betrokkenen bij de melktransporten een grote inspanning geleverd om zoveel mogelijk melk op te halen. De veiligheid van chauffeurs en andere weggebruikers kwam daarbij steeds op de eerste plaats. Daarom is besloten de melk bij een aantal leden-melkveehouders niet op te halen en is de betrokken melkveehouders gevraagd de melk voor het eerstvolgende melkmaal in de mestput te laten lopen.