Friesland Foods vergoedt schade niet geleverde melk

4 juni 2008

Op een ingelaste centrale vergadering van regioraden op dinsdag 3 juni heeft Sybren Attema, voorzitter van het bestuur van Zuivelcoöperatie Friesland Foods, bekend gemaakt dat de coöperatie de door leden niet geleverde melk, als gevolg van het niet kunnen ophalen van de melk door Friesland Foods, zal vergoeden. Het gaat hierbij om 212 bedrijven waar zaterdag 31 mei en in de nacht van zaterdag op zondag circa 1 miljoen kilo melk niet kon worden opgehaald als gevolg van de blokkades van zeven productiebedrijven van Friesland Foods door de DDB.  

In de extra vergadering wisselden bestuur, directie en regioraadsleden van gedachten over de actie van de DDB en de gevolgen hiervan. Belangrijk aandachtspunt in de vergadering was het op gang brengen van de dialoog in de sector tussen betrokken partijen als NZO, LTO en DDB en tussen melkveehouders onderling.